Vlada Republike Hrvatske usvojila Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova

0
FOTO:PIXABAY

Na 62. sjednici Vlade Republike Hrvatske predstavljeno je Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj koje je potom usvojeno.

Iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) za razdoblje 2014. – 2020. godine Republici Hrvatskoj je na raspolaganju ukupno 10,7 milijardi eura (81,56 mlrd. kn).

Do 2. lipnja 2021. godine ugovoreni su projekti u vrijednosti od 12,61 milijardi eura (95,81 mlrd. kn) odnosno 117,47% dodijeljenih sredstava.

Ukupno je isplaćeno 5,82 milijardi eura (44,24 mlrd. kn) odnosno 54,25% dodijeljenih sredstava te je ovjereno 5,06 milijarde eura (38,43 mlrd. kuna) odnosno 47,12% dodijeljenih sredstava.

U razdoblju od 2013. godine do 2. lipnja 2021. razlika između uplaćenih sredstava iz proračuna EU u proračun RH i sredstava uplaćenih iz Proračuna Republike Hrvatske u proračun Europske unije iznosi 39,77 milijardi kuna u korist proračuna Republike Hrvatske.

Operativni program Konkurentnost i kohezija ima najbolji postotak ugovorenosti sredstava od 127,54% ukupno raspoložive alokacije, dok najbolji postotak isplaćenih sredstava bilježi Program ruralnog razvoja odnosno 72,05% dodijeljenih sredstava.