Vinkovci na putu zelene tranzicije- novim projektom omogućit će se uštede na električnoj energiji čak 95 posto

0

U Vinkovcima se provode brojni projekti usmjereni prema energetskoj samoodrživosti i proizvodnji energije iz obnovljivih izvora, što doprinosi zaštiti okoliša i smanjenju emisije CO2. Jedan od tih projekata, nazvan “Sunčana strana grada”, trenutno se realizira u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ovaj projekt obuhvaća postavljanje fotonaponskih elektrana na tri osnovne škole, tri vrtića i zgradu Tehnološkog parka u Vinkovcima.

Fotonaponske elektrane će pokrivati prosječno 95% godišnje potrošnje električne energije u ovim ustanovama, što će rezultirati značajnim smanjenjem režijskih troškova. Grad Vinkovci i Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca (VIA) surađuju na ovom projektu, te su u planu slični projekti kako bi se elektrane postavile na krovove svih škola, vrtića i drugih zgrada u gradskom vlasništvu.

Radovi na projektu “Sunčana strana grada” započeli su u listopadu, a do sada su već postavljene elektrane na zgradu Tehnološkog parka. Trenutno se radi na postavljanju elektrana na glavnu zgradu i dvoranu Osnovne škole Antun Gustav Matoš. Gradonačelnik Ivan Bosančić ističe da će ovaj projekt omogućiti uštede na troškovima električne energije u školama i vrtićima, a sredstva koja se uštede bit će iskorištena za druge programe i podizanje standarda unutar škola i vrtića, piše Press032.

Projekt “Sunčana strana grada” vrijedan je 280 tisuća eura, pri čemu Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira 40% sredstava, dok preostalih 60% osigurava Grad Vinkovci. Ukupno će biti postavljeno osam fotonaponskih elektrana na različite objekte, uključujući škole i vrtiće. Snaga ovih elektrana iznosi 203,64 kW, a godišnje će proizvesti 266.552 kWh električne energije, pokrivajući prosječno 95% potrošnje ustanova na koje su postavljene.

Kada je riječ o uštedama, vrijedi napomenuti da će se značajno smanjiti troškovi električne energije u ovim objektima. Na primjer, Tehnološki park trenutno troši oko 4.000 eura godišnje, Osnovna škola Vladimira Nazora oko 7.000 eura, Osnovna škola Nikole Tesle oko 6.000 eura, Osnovna škola Antun Gustav Matoš oko 15.500 eura, dok Dječji vrtić Vinkovci za tri objekta ukupno plaća oko 10.500 eura godišnje. Ukupno, ovi objekti godišnje troše oko 39 tisuća eura na električnu energiju, a nakon postavljanja fotonaponskih elektrana, očekuje se ušteda od oko 37 tisuća eura godišnje, koja će biti iskorištena za druge potrebe i investicije u gradu. Projekt “Sunčana strana grada” doprinosi održivosti i ekološkom usmjerenju Vinkovaca te ostavlja bolju budućnost za generacije koje dolaze.