Ove su tvrtke prošle godine imale najveće prihode u Hrvatskoj

foto:Pixabay

Analiza prvih 50 poduzetnika po ostvarenome ukupnom prihodu u 2020. godini, prema oblicima vlasništva (privatno, državno, zadružno i mješovito), pokazala je da su poduzetnici u privatnom vlasništvu ostvarili najveće ukupne prihode (123,1 milijardu kuna), najveći porez na dobit (477,8 milijuna kuna), najveću dobit razdoblja (4,2 milijarde kuna) i ostvarili najveću neto dobit (3,8 milijardi kuna) u usporedbi s istim brojem poduzetnika u drugim oblicima vlasništva. Najviše zaposlenih kod TOP 50 poduzetnika prema ostvarenim prihodima bilo je u državnom vlasništvu (68.844), a najmanje kod poduzetnika u zadružnom vlasništvu (816). Poduzetnici u mješovitom vlasništvu iskazali su najveći gubitak razdoblja (2,7 milijarde kuna) i obračunana im je najviša prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 7.854 kuna. Za usporedbu, prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih kod poduzetnika na razini RH, iznosila je 5.971 kunu.

Udio 200 poduzetnika (po 50 s najvećim prihodom u 2020. godini u svakom od oblika vlasništva), u neto dobiti poduzetnika je 27,1%, u porezu na dobit 16,5%, u ukupnim prihodima 28,4%, u dobiti razdoblja 20,7%, u broju zaposlenih 18,2% i u gubitku razdoblja 15,4%.

Poduzetnici koji su ostvarili najveće ukupne prihode, promatrano po oblicima vlasništva su: u privatnom KONZUM PLUS d.d. (10,0 milijardi kuna), u državnom HEP d.d. (9,4 milijarde kuna), u zadružnom PRVČA Poljoprivredna zadruga (143,7 milijuna kuna) i u mješovitom INA d.d. (14,2 milijarde kuna).

Prosječna mjesečna neto plaća obračunana u 2020. godini zaposlenima kod TOP 50 poduzetnika po ukupnim prihodima promatranih prema vlasništvu iznosila je 7.204 kune i za 20,6% je viša u odnosu na prosječnu mjesečnu neto plaću koja je u 2020. godini obračunana zaposlenima kod poduzetnika na razini RH (5.971 kunu).Najviša prosječna mjesečna neto plaća obračunana je zaposlenima kod poduzetnika u mješovitom vlasništvu (7.854 kune), a najniža zaposlenima kod poduzetnika u zadružnom vlasništvu (5.137 kuna).