Na kraju 2021. blokirano 239,3 tisuće građana s dugom od 18,1 mlrd kuna

0

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. prosinca 2021. godine, u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirano je 15.440 poslovnih subjekata, što je za 120 poslovnih subjekata ili 0,8% manje u odnosu na studeni 2021. godine i 9 poslovnih subjekata ili 0,1% više u odnosu na prosinac 2020. godine. Ukupan iznos neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata, evidentiran u Očevidniku o redoslijedu osnova za plaćanje, iznosio je 4,2 milijarde kuna (glavnica), što je za 0,7 milijuna kuna (0,02%) manje u odnosu na studeni 2021. godine, a 720,5 milijuna kuna (14,7%) manje u odnosu na prosinac 2020.

U Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje je, zbog neizvršenih osnova za plaćanje 31. prosinca 2021., bilo evidentirano 239.278 potrošača, što je za 0,8% manje nego u prethodnom mjesecu, a 3,3% više nego prije godinu dana. Dug potrošača iz osnova evidentiranih u Očevidniku o redoslijedu osnova za plaćanje, iznosio je 18,1 milijardu kuna (glavnica), što je za 0,1% manje u odnosu na studeni 2021., a 6,9% više u odnosu na prosinac 2020. godine.

Najveći dio duga, u iznosu od 5,8 milijardi kuna (bez kamata), odnosio se na dug potrošača prema bankama kao vjerovnicima, a prema svim financijskim institucijama, dug je iznosio 6,7 milijardi kuna. Udio duga potrošača prema bankama kao vjerovnicima, 31. prosinca 2021. godine u ukupnom iznosu dugu bio je 32,2%, dok je prema svim financijskim institucijama udio duga 37%.

Prema stanju od 31. prosinca 2021., 1.515 potrošača ima dug veći od milijun kuna (udio u broju potrošača 0,6%), koji je iznosio 6,9 milijardi kuna (udio u ukupnom dugu potrošača 38,2%). To je, u odnosu na stanje od 31. prosinca 2020., za 2,2% potrošača manje i za 5% veći iznos duga. Dominiraju osnove u trajanju duljem od godinu dana, kako po broju potrošača (udio 73,3%), tako i po iznosu neizvršenih osnova (udio 88,5%).