Kompostana u Belom Manastiru

0
foto: Baranjska čistoća

Krajem prošle godine Baranjska čistoća završila je natječaj za izbor projektanta budućeg postrojenja za bioreaktorsko kompostiranje biorazradivog otpada na području Gradskog odlagališta u Belom Manastiru. U suradnji s Gradom Belim Manastirom će se tijekom 2022. godine raditi na što bržoj izradi projektne dokumentacije i intenzivirati aktivnosti vezane uz projekt kompostane kako bi se potpuno spremno dočekalo natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti kojim su predviđena nova sredstva za sortirnice, kompostane i reciklažna dvorišta.

Kompostane ovog tipa primjenjuju najmodernije tehnologije i sustave kompostiranja koji visokokvalitetan kompost proizvode u pet tehnoloških koraka te njegovu produkciju smanjuju sa šest mjeseci na šest do osam tjedana. Jednako tako, ovakvim se postrojenjima rješava problem s neugodnim mirisima u ljetnom razdoblju te dodatno podiže razina kružnog gospodarstva.

Biootpad ima veliki udio u komunalnom otpadu, a kako bi se dostiglo ciljeve kružnog gospodarenja otpadom, potrebno je značajno povećati stope kompostiranja te na taj način riješiti problem zatrpanih odlagališta, ali i dobivati kvalitetan kompost za poticanje ekološke poljoprivrede.

Belomanastirska kompostana planirana je u kapacitetu od 4 tisuće tona godišnje što će predstavljati ključnu ulogu u smanjivanju količina miješanog komunalnog otpada na području Baranje na zakonski obvezujuće količine koje su dvostruko niže od trenutnih. Ujedno, postrojenje će svojim djelovanjem značjano utjecati na poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, odnosno kazne jedinicama lokalne samouprave od strane Fonda koje će za 2021. godinu prema projekcijama dosegnuti do čak 600 tisuća kuna.

Podsjetimo, Baranjska čistoća trenutno vrši podjelu novih posuda smeđe boje koje služe prikupljanju biorazgradivog komunalnog otpada kao što su hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava, a radi se i na realizaciji nabave vozila namijenjenog prihvatu isključivo biootpada što su sve potrebne pripremne radnje u inovativnom sustavu koji će biti zaokružen izgradnjom postrojenja kompostane.

Realizacijom predstavljenog projekta Baranjske čistoće uhvatit će se korak s razvijenim i uspješnim sredinama koje prema postocima odvojenog prikupljanja otpada spadaju u sami vrh u našoj zemlji. Prema posljednjim podacima, u Republici Hrvatskoj je trenutno aktivno tek 10 kompostana te tako većina biootpada i dalje završava na odlagalištima.

Zaključno, projektiranje i izgradnja postrojenja kompostane u Belom Manastiru predstavlja ulaganje u proizvodni kapacitet koji osigurava i nova radna mjesta što je dodatna vrijednost i značaj za područje cijele Baranje.