Kaznena prijava protiv nalogodavaca i počinitelja ratnog zločina u Bizovcu 7.11.1991.

Općina Bizovac zastupana po općinskom načelniku Srećku Vukoviću i punomoćniku odvjetniku Goranu Mrkiću iz Valpova dana 13. prosinca 2022. podnijeli su kaznenu prijavu Županijskom državnom odvjetništvu u Osijeku radi kaznenog dijela iz čl. 120. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske „ Ratni zločin protiv civilnog stanovništva“.

U kaznenoj prijavi  podnositelji predlažu da se utvrdi koje osobe su dana 7.11.1991. za vrijeme oružanog napada na Republiku Hrvatsku u svojstvu zapovjednika protivno odredbama međunarodnog ratnog i humanitarnog prava izdavali zapovijedi pilotima vojnih zrakoplova JNA da bombardiraju i raketiraju ciljeve na području mjesta Bizovac, a za koje su znali da imaju isključivo civilnu, gospodarsku, stambenu i drugu namjenu i da nisu služili u vojne svrhe, kao i da se utvrdi tko su bili piloti koji su toga dana upravljali zrakoplovima, a nakon čega da se protiv svih otkrivenih počinitelja i nalogodavaca počinjenog ratnog zločina pokrene odgovarajući kazneni postupak radi kaznenog djela iz čl. 120 Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske te da se sve počinitelje za ovo djelo proglasi krivima i osudi po zakonu.