Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednim gospodarstvima na području Općine Bizovac

0
foto: Pixabay

Na službenim internetskim stranicama www.opcina-bizovac.hr objavljen je Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednim gospodarstvima na području Općine Bizovac.

Potpore poljoprivrednim gospodarstvima odobravati će se se za one prihvatljive troškove koji će rezultirati modernizacijom proizvodnog procesa i/ili povećanjem proizvodnog kapaciteta kroz povećanje standardnog ekonomskog rezultata.

Intenzitet potpore utvrđuje se u odgovarajućem postotku prihvatljivih troškova za pojedinu mjeru kako slijedi: potpore plasteničkoj proizvodnji cvijeća, povrća, voća, gljiva i ljekovitog bilja, proizvodnji meda, za početnike u primarnim poljoprivrednim djelatnostima , osiguranja ratarskih, voćarskih i povrtlarskih kulture,nabavu i postavljanje sustava navodnjavanja, postavljanje sustava za zaštitu nasada od tuče i divljači, nabavu voćnih sadnica , edukaciju i stručno usavršavanje poljoprivrednika, pripreme projekata za financiranje iz fondova EU, za analizu tla i poboljšanje kvalitete poljoprivrednih površina, za ekološku proizvodnju i uvođenja standarda u proizvodnju.

Korisnici mjera iz ovog Programa mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Općine Bizovac, a koji imaju poljoprivrednu površinu, stoku ili poljoprivrednu proizvodnju za koju traže subvenciju primarno na području Općine Bizovac, te upisanu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Obrazac zahtjeva i obrasci potrebnih izjava mogu se podići u Jedinstvenom upravnom odijelu Općine Bizovac ili na internetskim stranicama Općine www.općina bizovac. hr te se isti s propisanom dokumentacijom dostavlja osobno ili na adresu Općina Bizovac, Kralja Tomislava 89, 31222 Bizovac, s naznakom za Povjerenstvo za potpore u poljoprivredi. Javni poziv je otvoren do utroška sredstava planiranih sredstava, a najkasnije do 20. prosinca 2023. godine. Sve informacije o javnom pozivu mogu se dobiti svakog radnog dana od 7 do 15 sati u Općini Bizovac, putem telefona 675-301.