Grad Beli Manastir objavio je Javni poziv za Program poticanja razvoja malog poduzetništva

foto: MB PRESS

Grad Beli Manastir objavio je Javni poziv za Program poticanja razvoja malog poduzetništva na području Grada Belog Manastira u 2021. godini. Prijavitelji za dodjelu potpora za poticanja razvoja malog poduzetništva na području Grada Belog Manastira u 2021. mogu biti mikro subjekti malog gospodarstva utvrđeni zakonom kojim se uređuje poticanje malog gospodarstva, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Belog Manastira.

Javni poziv sadrži sljedeće mjere:
1. Potpora za povećanje konkurentnosti poduzetnika,
2. Potpora za marketing i promociju poduzetnika,
3. Potpora za sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete.

Za dodjelu potpora putem ovog Javnog poziva u 2021. godini predviđeno je 300.000,00 kuna u proračunu Grada Belog Manastira.

Javni poziv u PDF formatu preuzmite ovdje.