Za provedbu socijalnih i demografskih mjera U 2023. općina Bizovac planira izdvojiti 327.918,84 eura

Na zadnjoj prošlogodišnjoj sjednici općinskog Vijeća općine Bizovac održanoj 14. prosinca prihvaćen je Program javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva, koji sadrži socijalne mjere poput financiranja troškova stanovanja socijalno ugroženim stanovnicima, naknade za opremu novorođenog djeteta, pomoć mladim obiteljima za stambeno zbrinjavanje i to subvencioniranjem kamata na kredite. Pored navedenog u aktu programa  navedeno je kako  općina Bizovac planira sufinancirati i dio troškova prekvalifikacije za dugo nezaposlene mlade osobe.

Nadalje, iz općinskog proračuna nastaviti će se provoditi i razne demografske mjere poput sufinanciranja rada dječjeg vrtića „Maslačak“ u Bizovcu i boravka djece s bizovačkog područja u vrtićima izvan općine.

Općina Bizovac na temelju provedenog natječaja u 2023. godini dodjeljivati će stipendije učenicima srednjih škola i studentima, a nastaviti će se financiranje  prijevoza autobusom i vlakom srednjoškolskih učenika i studenata. U proračunu za 2023. godinu predviđena su i financijska sredstva za financiranje toplog obroka učenicima osnovne škole i za nabavku udžbenika i školske opreme. Financijska potpora pružiti će se humanitarnim udrugama  i programskim aktivnostima  Crvenog križa. Ukupan iznos za provedbu svih navedenih socijalnih  i demografskih mjera u općini Bizovac predviđen je u ukupnoj svoti od 327.918,84 eura.