U Našicama projekt obnove vodoopskrbe vrijedan više od 200 milijuna kuna

Povodom početka radova na izgradnji linijskih objekata, odnosno rekonstrukciji magistralnog vodovoda od crpilišta Velimirovac do željezničke pruge u Markovcu Našičkom, danas upriličen je obilazak crpilišta “Velimirovac“ u istoimenom našičkom naselju. Riječ je o radovima u okviru projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Našice“, vrijednog ukupno 207,8 milijuna kuna, a gradilište su obišli ravnateljica Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora Elizabeta Kos, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, direktor VGO Osijek Hrvatske vode Željko Kovačević, zamjenik župana Osječko-baranjske županije Josip Miletić, gradonačelnik Grada Našica Krešimir Kašuba, predsjednik Uprave Našičkog vodovoda d.o.o. Oto Dudjak, predstavnici općina Donja Motičina, Feričanci i Podgorač, izvođača radova te drugi uzvanici.

– Radovi i sve aktivnosti na realizaciji projekta aglomeracije Našice odvijaju se po planu. To je projekt i šansa koju ne smijemo propustiti jer je ulog jedinica lokalne samouprave samo 10 od ukupno gotovo 210 milijuna kuna, a dobivamo 35 kilometara rekonstrukcije i dogradnje kanalizacijske mreže i 50 kilometara vodoopskrbnih cjevovoda. Pri tomu ćemo na javne sustave odvodnje priključiti 3.000 stanovnika i 1.000 na javni sustav vodoopskrbe, koji su prije bili na individualnoj potrošnji. Na ovaj način doći ćemo do standarda da će područje aglomeracije Našice imati riješeno 99 posto pitanje vodoopskrbe i 94 posto riješen sustav kanalizacije sa odgovarajućom obradom tih onečišćenih voda – rekao je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

Zamjenik župana Josip Miletić kazao je da su zahvaljujući inicijativama župana Ivana Anušića izlobirani i realizirani brojni projekti na području naše županije, pa tako i u Našicama. – Osječko-baranjska županija ovim će putem pomoći u generiranju novih radnih mjesta i poticanju gospodarskih aktivnosti posebno kad posao obavljaju tvrtke s ovog područja. Konkretno, u Našicama je problem bio magistralni cjevovod koji je godinama dotrajao, a bilo je poteškoća i s puknućem cjevovoda što će također biti sanirano ovim projektom vrijednim 36 milijuna kuna. Kompletnom rekonstrukcijom vodnokomunalne infrastrukture u Našicama bit će obuhvaćena i brdska naselja koja će konačno dobiti vodovodnu uslugu, a dotrajale cijevi i kanalizacija će se obnoviti – naglasio je Miletić.

– Nikada do sada nije bilo takvih investicija u Našicama, a riječ je o projektima vrijednim oko 500 milijuna kuna. Jedan od najvećih projekata je rad na podizanju temeljne kvalitete života, odnosno ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju putem aglomeracije vrijedne ukupno 208 milijuna kuna. Započinjemo izgradnjom glavnog cjevovoda od vodocrpilišta nadalje, a radovi će trajati godinu dana. Imali smo velikih problema posljednjih nekoliko godina jer su zbog starosti cjevovoda svakih pola godine pucale cijevi, a sada će to konačno biti riješeno. Važno je naglasiti da su sredstva za ovaj projekt osigurana najvećim dijelom iz Europske unije, a manjim dijelom iz države, odnosno jedinica lokalne samouprave. Osim Grada Našica, sredstva su izdvojile općine Donja Motičina, Feričanci i Podgorač – rekao je gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba.

Vrijednost projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Našice“ iznosi 207.823.212,50 kuna, a najveći udio u sufinanciranju dolazi iz sredstava Europske unije, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., u iznosu 116.461.394,99 kuna. Projekt se provodi na uslužnom području tvrtke Našički vodovod d.o.o. u svrhu ispunjavanja uvjeta Direktiva 91/271/EEC te 98/83/EC i s ciljem povećanja priključenosti stanovništva na sustave javne odvodnje i vodoopskrbe. Projektom je predviđeno proširenje/rekonstrukcija sustava vodoopskrbe, proširenje/rekonstrukcija/sanacija sustava odvodnje, povećanje broja korisnika usluge vodoopskrbe te odvodnje i pročišćavanja i optimiziranje tlakova u vodoopskrbnoj mreži i poboljšanje sustava daljinskog nadzora i upravljanja sustavom vodoopskrbe. Ostali iznos prihvatljivih troškova sufinancirat će partneri u projektu, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatske vode, Grad Našice, Općina Donja Motičina, Općina Podgorač i Općina Feričanci u ukupnom iznosu 49.797.175,01 kuna bez PDV-a. Predviđeni završetak projekta očekuje se do kraja 2023. godine.

Izvođenje radova na izgradnji linijskih objekata u Gradu Našicama – Aktivnost 1 – dogradnja vodnokomunalne infrastrukture u gradu Našicama, izvode kao zajednica ponuditelja Niskogradnja Marijanović d.o.o. Kaptol i Gebruder d.o.o. Bizovac.