Teku završni radovi na uređenju komunalne infrastrukture u Tvrđavi Brod

0

Radovi na europskom projektu Parterno uređenje i komunalna infrastruktura u Tvrđavi Brod vrijednom 15,8 milijuna kuna posljednjih su dana ušli u svoju završnu fazu. Trenutno se odvijaju radovi na nasipavanju završnog sloja kamena na prometnicama, a preostalo je odraditi asfaltiranje sjevernog ulaza u Tvrđavu, spojiti crpnu stanicu i pustiti ju u pogon te izvesti hortikulturno uređenje unutar Tvrđave kako bi se mogla izvršiti i krajnja ispitivanja.

Radovi su se odvijali na prostoru Oružnog trga i uličnim koridorima između kavalira i kurtina, uključujući i koridore za priključenje prometnica i komunalne infrastrukture na gradsku prometnu i infrastrukturnu mrežu. Projekt je obuhvaćao radove na parternom uređenju koji uključuju rekonstrukciju i izgradnju prometnica i zelenih površina te radove na izgradnji infrastrukture na prostoru Tvrđave Brod. U sklopu projekta na prostoru brodske Tvrđave izgradila se kabelska kanalizacija za polaganje instalacija, zamijenjena je postojeća rasvjeta energetski učinkovitom javnom rasvjetom, obnovljene su postojeće pješačke staze i površine na Oružnom trgu te izgrađene kolno-pješačke prometnice u uličnim koridorima između kavalira i kurtina