Sljedeći tjedan počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe

0
foto: Pixabay/Ilustracija

Početkom sljedećeg tjedna, 15. travnja, započinje isplata nacionalne naknade za starije osobe u iznosu 150 eura, izvijestio je u srijedu HZMO.

Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 14 220 korisnika (78,14 % žena i 21,76 % muškaraca), za što je osigurano 2.074.420,00 eura iz Državnog proračuna.

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života, s prebivalištem na području RH u neprekidnom trajanju od10 godinaneposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava, što je osnovni uvjet, uz koji moraju biti ispunjeni i drugi zakonom propisani uvjeti, a to su:

  • da nije korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju
  • da njegov prihod i/ili prihod članova njegovoga kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi dvostruki iznos nacionalne naknade za starije osobe (300 eura)
  • da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi
  • da mu nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi
  • da nije sklopio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja, osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništenja ugovora.

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe moguće je ostvariti od dana podnošenja zahtjeva, ako su ispunjeni svi uvjeti. Korisniku mirovine pravo pripada od prvoga dana nakon obustave isplate mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, a korisniku zajamčene minimalne naknade od prvoga dana nakon prestanka prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Zahtjev za nacionalnu naknadu može se podnijeti bilo kada, i to osobno u HZMO-u, preporučeno poštom ili elektroničkim putem u sustavu e-Građani.