Rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti proizvodnje vina i uzgoja grožđa u 2019. godini

0
foto:pixabay

U djelatnosti proizvodnje vina od grožđa, za 2019. godinu, godišnji financijski izvještaj podnijelo je 250 poduzetnika koji su zapošljavali 1.333 radnika. Promatrana skupina poduzetnika ostvarila je 678,3 milijuna kuna ukupnih prihoda, 683,8 milijuna kuna ukupnih rashoda, dobit razdoblja od 44,5 milijuna kuna, gubitak razdoblja od 50,6 milijuna kuna te su prema tome iskazali negativan konsolidirani financijski rezultat u iznosu od 6,1 milijun kuna. Među 250 poduzetnika u djelatnosti proizvodnje vina od grožđa, najveći ukupni prihod ostvarilo je društvo AGROLAGUNA d.d. iz Poreča u iznosu od 111,7 milijuna kuna. Prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih kod poduzetnika u djelatnosti NKD 11.02 u 2019. godini iznosila je 5.053 kune, što je za 5,3% više u odnosu na prethodnu godinu te za 13,1% manje od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (5.815 kuna).

U djelatnosti uzgoja grožđa, u 2019. godini, poslovalo je 118 poduzetnika koji su zapošljavali 877 radnika. Spomenuti poduzetnici iskazali su pozitivan konsolidirani financijski rezultat (26,3 milijuna kuna), što je povećanje od 154,2% u odnosu na prethodno razdoblje kada su ostvarili neto dobit od 10,3 milijuna kuna. Ukupni ostvareni prihodi poduzetnika promatrane djelatnosti iznosili su 417,0 milijuna kuna, što je smanjenje od 2,3% u odnosu na prethodnu poslovnu godinu. U djelatnosti uzgoja grožđa obračunana je prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 5.055 kuna, što je 1,2% više u odnosu na 2018. godinu. Kod poduzetnika čija je pretežita djelatnost uzgoj grožđa, u 2019. godini društvo ILOČKI PODRUMI d.d. ostvarilo je najveće prihode.

U djelatnosti proizvodnje vina od grožđa najviše je poduzetnika u sedam jadranskih županija (140), a manje u 14 kontinentalnih županija (110). U Istarskoj županiji ih je 42, Splitsko-dalmatinskoj 38, a u Dubrovačko-neretvanskoj 36. Također, najviše poduzetnika u djelatnosti uzgoja grožđa je u šest jadranskih županija (77), a manje u 12 kontinentalnih županija (41). U Splitsko-dalmatinskoj županiji ih je 21, Istarskoj 17, a u Dubrovačko-neretvanskoj 16.