Projekt Vukovar: Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture već je vidljivo na području Vukovara, Bogdanovaca, Borova i Trpinje

Foto: Vodovod grada Vukovara

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture grada Vukovara“ je u punom zamahu, a do završetka radova je preostalo još 12 mjeseci.

Moderan i funkcionalan sustav vodoopskrbe i odvodnje sve je bliže svom ostvarenju na području grada Vukovara i općina Bogdanovci, Borovo i Trpinja. Projekt Vukovar napreduje prema predviđenoj dinamici i radovi na vodoopskrbnom i kanalizacijskom sustavu se odvijaju bez poteškoća. Vidljiv je i napredak na izgradnji pročistača otpadnih voda – UPOV Vukovar. Osiguravanje dovoljnih količina pitke vode odgovarajuće kvalitete te odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda uz zaštitu zdravstvenog stanja i poboljšanja uvjeta života postojećih i novopriključenih stanovnika na projektnom području glavni su ciljevi Projekta Vukovar. Sam Projekt će dodatno doprinijeti i zaštiti okoliša putem sustava pročišćavanja otpadnih voda koji će čak premašiti regulatorne zahtjeve Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda.

Projektne faze:

Izgradnja uređaja za pročišćavanje – realizacija je oko 64 milijuna kuna u odnosu na ugovorenih 70,7 milijuna kuna što je više od 91% gotovosti radova.

Izvođenje radova kanalizacijskih priključaka prati dinamiku izvođenja, a ona je sljedeća:

GRUPA 1: Izvođenje radova kanalizacijskih priključaka u naselju Borovo – 1. dio

IZVOĐAČ: 3D GRADNJA, obrt za graditeljstvo

Vrijednost do sada izvedenih radova je veća od 573.000,00 kuna što je više od 15% ukupne vrijednosti radova koja je (bez PDV-a): 3.745.080,00 kn.

ROK IZVOĐENJA RADOVA: 12 mjeseci

GRUPA 2: Izvođenje radova kanalizacijskih priključaka u naselju Borovo – 2. dio

IZVOĐAČ: T.A.F. GRADITELJSTVO d.o.o.

Vrijednost do sada izvedenih radova je gotovo 900.000,00 kuna što je više od 24% ukupne vrijednosti radova koja je (bez PDV-a): 3.686.760,00 kn.

ROK IZVOĐENJA RADOVA: 12 mjeseci

GRUPA 3: Izvođenje radova kanalizacijskih priključaka u gradu Vukovaru, naselju Lipovača i naselju Bogdanovci

IZVOĐAČ: CROCUS d.o.o.

Vrijednost do sada izvedenih radova je gotovo 430.000,00 kuna što je gotovo 32% ukupne vrijednosti radova koja je (bez PDV-a): 1.356.000,00 kn

ROK IZVOĐENJA RADOVA: 10 mjeseci

Sveukupna ugovorena cijena radova je 8.787.840,00 kn bez PDV-a, a svi izvođači su 16.8.2022.godine uvedeni u posao.

U Vodovodu grada Vukovara iznimno su zadovoljni dosadašnjim tijekom provedbe Projekta Vukovar, posebno zbog njegovog pozitivnog utjecaja na kvalitetu života stanovnika u Vukovaru, Bogdanovcima, Borovu i Trpinji.

„Završetkom ove komponente projekta, Projekt Vukovar će biti zaokružen kao jedna cjelina u sklopu koje će građani grada Vukovara i partnerskih općina Bogdanovci, Borovo i Trpinja dobiti mrežu vodoopskrbe i odvodnje koja će čak premašiti stroge regulatorne zahtjeve, a završetkom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ispuniti će se i  Direktiva o pročišćavanju otpadnih voda EU-a“, izjavili su iz Vodovoda grada Vukovara.

Projekt Vukovar je započeo 2015. godine, a predviđeni rok za dovršetak radova je kraj 2023. godine. Projekt je vrijedan 361.912.515 kuna, a sufinanciran je iz Kohezijskog fonda Europske unije u iznosu od 255.569.632,00 kn, što iznosi oko 70 posto ukupnog projekta. 12% Projekta je financirano sredstvima Republike Hrvatske, 12% izdvajaju Hrvatske vode i s 3,6% udjela sudjeluju jedinice lokalne samouprave.

Foto: Vodovod grada Vukovara

Sadržaj članka je nastao u suradnji s Vodovodom grada Vukovara i sufinanciran je od strane Kohezijskog fonda Europske unije.

Sadržaj članka je isključiva odgovornost Vodovoda grada Vukovara.