Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Bizovac u 2023.

Na zadnjoj prošlogodišnjoj sjednici općinskog vijeća Općine Bizovac održanoj 14. prosinca prilikom usvajanja proračuna za 2023. godinu usvojen je i Programa održavanja komunalne infrastrukture za ovu godinu u ukupnom iznosu od 266.480,00 eura. Ovaj program obuhvaća obavljanje komunalnih djelatnosti kojima se osigurava održavanje čistoće javnih prometnih površina, ulica, nerazvrstanih cesta, nogostupa i prometne signalizacije.

Nadalje, u okviru ovog programa obuhvaćeno je košenje i čišćenje javnih zelenih površina, sanacija kanala, asfaltnih cesta, održavanje javne rasvjete, prostora mrtvačnica na svim grobljima, te obnova nogostupa u naseljima. Pored svega navedenog  provoditi će se mjere dezinfekcije, dezinsekcije komaraca, deratizacije, prikupljanje napuštenih i uginulih životinja na području Općine Bizovac i njihovo zbrinjavanje u suradnji s ugovorenom higijeničarskom službom.