Osam godina od katastrofalne poplave u županjskoj Cvelferiji

0
foto: Press032.com

Poslije niza dana kiše i rasta vodostaja rijeke Save i njenih pritoka na današnji dan, 2014. godine, na dva mjesta puknuo je nasip uz Savu te je došlo do poplava koje su poplavile sela županjske Cvelferije. Najviše su stradali Gunja, Račinovci i Rajevo Selo gdje je, u nekim područjima, voda bila visoka i do 4 metra. Štete su zabilježene i u Posavskim Podgajcima, Drenovcima, Strošincima, Đurićima i Vrbanji. Evakuirani su gotovo svi stanovnici ugroženih naselja, uginulo je na tisuće grla stoke, a vode Save su poplavile i na stotine kuća. Pričinjena je materijalna šteta u iznosu od više stotina milijuna kuna. U katastrofalnoj poplavi dvije osobe su smrtno stradale.

Poslije više dana, tijekom kojih su sela i okolica bili pod vodom, vode Save su se vratile u svoje korito te se krenulo s obnovom. Saniran je i dodatno ojačan nasip uz Savu, a poslije priprema krenula je i obnova kuća stradalih u poplavi. Poslije osam godina sela županjske Cvelferije su obnovljena najvećim dijelom. Naime, nisu obnovljene obiteljske kuće kod kojih nisu riješeni vlasnički odnosi i slično.

Iako je obnova završena i država je pomagala na razne načine mještani ne kriju kako nisu zadovoljni s procesom obnove. Uz neobnovljene kuće mještani ukazuju i kako gospodarstvenicima nije nadoknađena pričinjena šteta. Na isti način prošli su i poljoprivrednici. Nisu obnovljene niti prometnice kroz sela, nogostupi i drugo. Sve to dovelo je i do novog vala iseljavanja iz tih sela. Sve to rezultiralo je zatvaranjem niza gospodarskih objekata tako da su mnogi, među njima brojni mladi, odlučili posao i bolji život potražiti u nekim drugim dijelovima Hrvatske ili pak u inozemstvu.   

Povodom obljetnice poplave na svome Facebook statusu građanima se obratio i župan Vukovarsko – srijemske županije Damir Dekanić:

„Na današnji dan prije osam godina, nakon puknuća savskog nasipa u Rajevu Selu, a potom i u Račinovcima, nezapamćena poplava potopila je naselja u istočnom dijelu županjske Posavine. Nažalost, ova nepogoda odnijela je dva ljudska života. Županijski i lokalni stožeri, kao i država tada su reagirali na zadovoljavajući način kako bi umanjili moguću veću štetu. Do sada je učinjeno puno na poboljšanju sustava obrane od poplava, no mjesta za oprez, kada je u pitanju život uz rijeku Savu još uvijek ima, stoga i dalje kontinuirano radimo na poboljšanju cjelokupnog sustava”, napisao je Dekanić.