Održana još jedna edukativno-zabavna aktivnost za djecu u Osijeku i Josipovcu

Poto: MUP

Edukacijom je obuhvaćeno 195 djece osnovnih škola „F. K. Frankopan“ i „Josipovac“ te dječjih vrtića „Maslačak“ i „Josipovac“.

Djeci je aktivnim sudjelovanjem kroz animiranu prezentaciju predstavljen jedinstveni europski broj 112 za žurne službe te njegova zadaća, kao i uloga operativnih snaga sustava civilne zaštite. Također su upoznata kako se treba ponašati u slučaju požara, potresa, poplava i drugih velikih nesreća.

Uz djelatnike Područnog ureda civilne zaštite Osijek na edukaciji su sudjelovali i predstavnici DVD-a Osijek „Retfala“.