Dodijeljena sredstva za potporu radu stočarskih uzgojnih udruženja za 2020. godinu

0

Ministarstvo poljoprivrede nastavlja podupiranje uzgojnih udruženja s ciljem unaprjeđenja uzgojnih programa i učinkovitije provedbe metoda i postupaka definiranih u uzgojnim programima radi genetskog unaprjeđenja populacija stoke za bitna proizvodna svojstva kao što su proizvodnja mesa, mlijeka, jaja, meda i drugih stočarskih proizvoda.

S druge strane, sa stajališta izvornih pasmina domaćih životinja očekivani rezultat Programa je unaprjeđenje uzgojnih programa metodama koje osiguravaju učinkovitije očuvanje izvornih genotipova i genetske varijabilnosti u populacijama izvornih pasmina. Očekivani rezultat programa je i administrativno jačanje uzgojnih udruženja u provedbi uzgojnih programa.

Kroz „Program potpore za sufinanciranja rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za 2020. godinu“ osigurano je 1.900.000,00 kuna za sufinanciranje rada 17 uzgojnih udruženja: