Beli Manastir: Izmjena pružanje usluge sakupljanja otpada, proširenje kadra u dječjem vrtiću

0
foto: MB Press

Danas je održana 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s 15 točaka dnevnog reda od kojih su istaknute teme pružanje usluge sakupljanja komunalnog otpada, proširenje kadra u Dječjem vrtiću Cvrčak, stanje sigurnosti na području rada, izvješće rada gradonačelnika i drugo.

U proteklom razdoblju glavna tema koja se tiče građana je pružanje usluga sakupljanja komunalnog otpada, a o tome razgovaralo se i na protekle tri koordinacije načelnika i gradonačelnika s području Baranje, a uslugu pruža Baranjska čistoća.

Gradonačelnik Tomislav Rob prije sjednice Vijeća istaknuo je kako će se odvoz miješanog komunalnog otpada ipak smanjiti na dva odvoza mjesečnu u odnosu na dosadašnja četiri odvoza te da će se u redovan odvoz uvrstiti i odvoz biootpada jednom tjedno.

Građane je po pitanju te teme najviše zabrinula cijena, a gradonačelnik otkriva kako ona ostaje ista za građane kojima će dva odvoza biti dovoljna.

Objašnjava kako će građani imati izbor žele li odvoz dva puta, tri ili četiri puta mjesečno. Ukoliko se građani obvežu za više od dva odvoza tada ih očekuje poskupljenje od maksimalno 10 kuna. Točna cijena će biti utvrđena do 1. svibnja.

,,Otpad je kategorija koja enormno poskupljuje i cijene usluga Baranjske čistoće su višestruko premašile sva naša očekivanja prvenstveno cijena goriva, usluga i rada. Tako da Baranjska čistoća neće moći dugoročno održati ovaj nivo s obzirom da uvodimo biootpad koji će mora odvoziti jednom tjedno. Odvoz će ići četiri puta mjesečno dok će građani ne naviknu i ne usklade svoje navike”, objasnio je.

Razlog izmjena prvenstveno su nove odredbe kojima se uvjetuje smanjenje miješanog komunalnog otpada na odlagalištu, a jedinice lokalne samouprave plaćaju kazne ukoliko se to ne čini: ,,Grad je platio preko 100 tisuća kuna ugovorne kazne zajedno s jedinicama lokalne samouprave to je preko 350 tisuća kuna kazne. To su platili građani koji plaćaju odvoz otpada, dakle jasno je da moramo smanjiti količinu miješanog otpada jedini način je odgovornim pristupanjem”, dodaje je Rob.

Dječji vrtić do 21 sat i nova ulaganja u Gradski športski park

Gradsko vijeće je danas izglasalo i povećanje broja djelatnika u Dječjem vrtiću Cvrčak Beli Manastir. Naime, u tijeku je početak projekta cjelodnevnog boravka djece do 21 sat. Projekt je financiran sredstvima Europske unije.

Također, donijeta je odluka o suglasnosti zaduživanja grada za novi gradski stadion za financiranje Gradskog športskog parka.

Zaduživanjem unaprijedit će se usluga dodatnim atrakcijama na Gradskim bazenima.

,,Razvoj gradskih bazena vrlo je interesantan za Beli Manastir. On neće povećati demografski razvoj grada, ali sigurno će ulaganja u infrastrukturu zadržati određen broj mladih ljudi jer će njihova djeca imati sve uvjete za sportske i druge aktivnosti”, objasnio je Rob.