2024. godina donosi novo povećanje bankarskih naknada

0
foto:PIXABAY

Od ove godine čeka nas novo povećanje bankarskih naknada koje su drugi najizdašniji izvor njihovih prihoda. U prvih devet mjeseci banke su ostvarile dobit od čak milijardu 100 milijuna eura, 64 posto više nego u isto vrijeme lani. Iako je taj rezultat ponajviše odraz velikog rasta prihoda od kamata – ni prihodi od naknada ne izostaju. – Piše HRT.

Banke klijetnima naplaćuju više od 400 naknada. Iva Tadić za osnovni paket usluga banci svakog mjeseca plaća 7,30 eura. No usluge kojima se ona najčešće koristi mora dodatno platiti. Na godinu za naknade izdvaja 180 eura.

– Ja još dodatno moram platiti određene troškove, a to se odnosi na isplate s mog računa na drugi račun na prebacivanje novaca i za plaćanje računa tako da iznos za naknade premaušuje preko 15 eura, kaže.

Banke su dužne u ugovoru navesti sve naknade koje naplaćuju korisnicima, no nisu obvezne klijentu reći koji paket usluga može donijeti uštedu. Prikaz naknada je jasan i transparentan, ističu u Hrvatskoj udruzi banaka.

– Svaka banka ima svoju poslovnu politiku i sva određuje prema svojoj poslovnoj politici naknade. Tu nema nikakvog ujednačavanja nego zaista svako za sebe prema svojim poslovnim politikama te naknade određuje, rekla je Tamara Perko, direktorica Hrvatske udruge banaka.

Regulator na tržištu Hrvatska je narodna banka. Na njezinim stranicama moguće je na jednome mjestu usporediti najčešće naknade. No, korisnici bankarskih usluga smatraju da bi HNB, osim informacija, trebao utjecati na banke da smanje broj bankarskih naknada ili da one budu niže.

– Ako gledamo na prihode od banaka tu se radi i o naknadama od platnog prometa one ne odstupaju značajno od onoga što vidimo u Europi i i EU-u, rekao je Boris Vujčić, guverner HNB-a.

U Europskom parlamentu razmatra se mogućnosti da se državama članicama predloži limit na naplatu naknada.

– Da se propiše i da mogućnost kroz europski propis državama članicama da same odrede prema gospodarskoj situaciji i kupovnoj moći građana koliko bi bio limit na sve te skupe naknade koje su vrlo važan prihod bankama, rekao je Tomislav Sokol, zastupnik u Europskom parlamentu.

U međuvremenu Iva Tadić dobila je obavijest od banke da će naknade od 1. siječnja plaćati – više.

– Smatram da to nije dobro i da je to preveliki iznos kojeg će opet podnositi građani i da nema razloga da nam to rade, kaže Iva.

Sve je manje onih koji odlaze u banke po novac, bankarski sustav sve se više digitalizira. Stoga klijenti očekuju da broj naknada, zbog manjeg opsega posla bankara, bude manji, a usluge jeftinije i transparentnije.