U 2019. kod poduzetnika, proračuna i proračunskih korisnika te neprofitnih organizacija više od 1,29 milijuna zaposlenih

0
foto:pixabay

Na razini RH za 2019. godinu, iz financijskih izvještaja, dostupni su podaci za ukupno 156.097 poslovnih subjekata – poduzetnika, proračuna i proračunskih korisnika te neprofitnih organizacija. Kod navedenog broja subjekata bilo je ukupno 1.298.159 zaposlenih, što je udio od 45,2% u ukupnom broju radno sposobnog stanovništva u dobi od 15 do 64 godine, a koji je prema procjeni Državnog zavoda za statistiku bio 2.873.828.

Od 1.298.159 zaposlenih, 74,7% je zaposleno kod poduzetnika, 23,4% je zaposleno kod proračuna i proračunskih korisnika, a preostalih 1,9% je zaposleno kod neprofitnih organizacija.

Najveći broj poduzetnika i zaposlenih u 2019. godini bio je u županiji Grad Zagreb (45.608 poduzetnika i 372.776 zaposlenih), a jednako tako u ovoj je županiji sjedište najvećeg broja proračuna i proračunskih korisnika (553) i neprofitnih organizacija (4.475) te najviše zaposlenih kod navedenih skupina subjekata. Najmanji broj poduzetnika i zaposlenih kod poduzetnika bio je u Ličko-senjskoj županiji (950 poduzetnika i 4.855 zaposlenih), što je na razini te županije udio od 55,0%, dok je u istoj županiji udio broja zaposlenih kod proračuna i proračunskih korisnika najveći (42,7%).

Razlog tome je što u Ličko-senjskoj županiji sjedište ima proračunski korisnik Javna ustanova NP Plitvička jezera, s 1.027 zaposlenih, što je 27,2% od ukupnog broja zaposlenih kod proračunskih korisnika LSŽ. 

Iza Grada Zagreba, po broju proračunskih korisnika, slijedi Splitsko-dalmatinska županija s 374 proračunska korisnika i 22.526 zaposlenih (60,2 zaposlenih po proračunskom korisniku). Proračunski korisnik s najviše zaposlenih u Gradu Zagrebu je KBC Zagreb s 5.561 zaposlenim, a u Splitsko-dalmatinskoj županiji KBC Split s 3.580 zaposlenih.

Najmanji broj proračunskih korisnika bio je u Požeško-slavonskoj (77) i u Virovitičko-podravskoj županiji (82). Najveći broj neprofitnih organizacija imalo je sjedište u Gradu Zagrebu, njih 4.475 s 8.885 radnika. Na drugom mjestu je Splitsko-dalmatinska županija s 1.591 neprofitnom organizacijom i 2.820 zaposlenih.