Za novi lučki terminal u Osijeku 160,5 milijuna kuna

foto: pixabay

Vlada je trima odlukama osigurala državno sufinanciranje od 160,5 milijuna kuna za gradnju terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek.

Vladinim odlukama dana je suglasnost Lučkoj upravi Osijek za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna u 2023., 2024. i 2025. godini u ukupnom iznosu od 160,5 milijuna kuna

Upravno vijeće Javne ustanove Lučka uprava Osijek je u rujnu ove godine donijelo odluku o sklapanju ugovora o grdnji terminala s GH Holdingom iz Slovenije. Utvrđena je vrijednost radova u ukupnom iznosu od 143.5 milijuna kuna bez PDV-a, odnosno 179,3 milijuna kuna s PDV-om, uz rok za izvođenje radova od 28 mjeseci.

Financijska sredstva potrebna za podmirenje predviđenih ugovornih obveza osigurana su iz Europskog kohezijskog fonda i Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

Novi terminal za pretovar rasutih tereta bit će smješten na desnoj obali Drave na istočnom dijelu lučkog područja Luke Osijek, a obuhvaća dva nova veza u duljini od 240 metara, instalaciju objekata za pretovar, ukrcaj i iskrcaj te transport roba, pristupnu cestu dužine 300 metara, željezničke kolosijeke u dužini 610 metara, kranske staze i ceste u dužini 285 metara, trafostanicu te izgradnju potrebne komunalne infrastrukture, rekao je državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Josip Bilaver.

Bilaver je dodao da će se izgradnjom terminala smanjiti prometna zagušenja u centru grada i negativni utjecaj na okoliš te smanjiti buka, a povećat će se i sigurnost brodova u luci.