Uskoro helikopterska hitna pomoć u Osijeku

0
foto: pixabay

Ministarstvo zdravstva objavilo je postupak javne nabave za hitnu helikoptersku medicinsku službu (HEMS), u vrijednosti 63 milijuna eura, za baze u Splitu, Rijeci, Osijeku i Zagrebu.

U planu je sklapanje ugovora na sedam godina za sve četiri helikopterske baze, na osnovi 1500 sati leta godišnje, odnosno 10.500 sati leta za cjelokupno sedmogodišnje razdoblje, navodi se u natječajnoj dokumentaciji za operatera koji će preuzeti prvu hitnu helikoptersku medicinsku službu u Hrvatskoj.

Po 15 liječnika i 15 medicinskih tehničara u bazama

Pružatelj HEMS usluga dužan je osigurati helikoptere opremljene za hitnu pomoć, pilote i obuku medicinskog osoblja, koje će osigurati ministarstvo.

Predviđeno je po 15 liječnika i 15 medicinskih tehničara u bazama u kojima će HEMS biti dostupan 24 sata.

Prema uvjetima natječaja, helikopteri ne smiju biti stariji od 20 godina i moraju biti prilagođeni letu iznad vode za jadranski dio, odnosno moraju u potpunosti udovoljavati zahtjevima EU uredbe o helikopterskoj hitnoj medicinskoj pomoći.

Ministarstvo će osigurati gorivo i prostor za operativnu bazu HEMS-a na prikladnim lokacijama, koji će biti ustupljen operateru bez naplate.

HEMS baze su predviđene na lokacijama koje su povezane sa zrakoplovnom infrastrukturom, pratećim službama i uslugama. Odabrani su Aerodrom na Braču, Zračna luka Rijeka na Krku, Zračna luka Osijek i Zrakoplovno-tehnički centar Velika Gorica.

Predviđeno je da će helikopterska baza Rijeka u Omišlju imati do 450 sati leta godišnje, baza Split 600, Zagreb 250, a Osijek 200 sati leta godišnje.

Najveći procijenjeni broj sati naleta predviđen je za Rijeku i Split s obzirom da se na tom području nalazi najveći broj stanovnika u udaljenim, slabo naseljenim područjima i na otocima, slabija je pokrivenost bolnicama, a tijekom turističke sezone višestruko se uveća broj potencijalnih korisnika.

Hrvatska bi tako, nakon dugogodišnjeg čekanja, napokon trebala dobiti specijaliziranu službu hitne helikopterske medicinske pomoći za pomoć građanima i turistima te osigurati zbrinjavanje pacijenata unutar tzv. zlatnog sata koji kod moždanog udara, srčanog infarkta i politraume povećava šanse za preživljavanje za 30 do 50 posto, kažu u Ministarstvu zdravstva.

Natječaj je raspisan do 8. svibnja 2023., a punu operativnost odabrani operater morat će ostvariti u roku šest mjeseci od sklapanja ugovora za dnevne operacije. Za noćne letove iz baza u Rijeci i Splitu to će morati realizirati za dodatnih šest mjeseci, dakle za ukupno 12 mjeseci.

HEMS na raspolaganju početkom 2024. za dnevne, a od turističke sezone za noćne letove

Planira se da će HEMS biti na raspolaganju početkom 2024. godine za dnevne letove, a početkom turističke sezone iduće godine za noćne letove. U bazama Zagreb i Osijek helikopteri će polijetati na dnevne hitne intervencije.

Pružatelj usluge mora jamčiti dostupnost usluga HEMS-a 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu za baze u Splitu i Rijeci.

Nakon što stigne dojava o hitnom slučaju, helikopter HEMS-a dužan je osigurati vrijeme reakcije u pet minuta od dojave, a u noćnim uvjetima vrijeme reakcije do 15 minuta.

U slučaju prekoračenja tog vremena, plaćat će ugovornu kaznu od 100 eura po minuti kašnjenja, najviše do 1000 eura po intervenciji.

Hitnu helikoptersku medicinsku službu Hrvatska čeka više od desetljeća, a u međuvremenu se “pokriva” vojnim helikopterima koji, prema tvrdnjama medicinskih djelatnika, nisu prilagođeni prevoženju unesrećenih i ostalih hitnih pacijenata.