U 2022. provedeno 32 633 veterinarskih pregleda gospodarstava

0
foto: Ministarstvo poljoprivrede

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković je s ravnateljem Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Antunom Vujićem, ravnateljicom Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjanom Karačić i suradnicima u srijedu, 15. veljače 2023. godine, u nazočnosti načelnika Sektora za veterinarski nadzor i nadzor sigurnosti hrane DIRH-a Gordana Jerbića i predsjednika Hrvatske veterinarske komore Ivana Zemljaka i suradnika održala sastanak s na temu veterinarskih pregleda gospodarstava obavljenih u protekloj godini, kao i mogućnosti unaprjeđenja provedbe istih u tekućoj godini.
Naime, Ministarstvo poljoprivrede prošle je godine ponovno pokrenulo provedbu veterinarskih pregleda na gospodarstvima u RH koja drže životinje, koje obavljaju ovlašteni veterinari nadležnih veterinarskih organizacija, a za provedbu je bilo osigurano gotovo 2 milijuna eura, dok su u svrhu što kvalitetnijih i učinkovitijih pregleda gospodarstava održane i edukacije uključenih veterinara. Ministrica Vučković je tijekom sastanka zahvalila na stručnosti i suradnji svih uključenih dionika te istaknula kako su veterinarski pregledi gospodarstava u 2022. godini uspješno provedeni na 32 633 objekata, iznjedrivši kvalitetne podatke i ispunivši planiranu svrhu, a provedba se nastavlja i u ovoj godini, na još većem broju gospodarstava.

Predstavnici Hrvatske veterinarske komore ovom su prilikom iskazali zadovoljstvo provedbom predmetnih aktivnosti i iskazali spremnost za nastavak provođenja veterinarskih pregleda gospodarstva u punom opsegu. Sudionici sastanka složili su se kako je razvijena kvalitetna infrastruktura i kapaciteti te oformljena dragocjena baza podataka koja će poslužiti u svrhu racionalnijeg korištenja resursa za implementaciju mjera u području zdravlja životinja i sigurnosti hrane. U narednom razdoblju zajednički će se definirati mogućnosti unaprjeđenja i proširenja osnovne namjene veterinarskih pregleda na gospodarstvima u cilju što je moguće efikasnijeg usmjeravanja kapaciteta nacionalne veterinarske službe, osobito u pogledu veterinarske inspekcije te sustava kontrola potpora.

Jedna od ključnih zadaća veterinarskog pregleda gospodarstva je i edukacija subjekta (posjednika) u cilju sprječavanja nepravilnosti i jačanja razine znanja koja je subjektima nužna za poslovanje i jačanje stočarske proizvodnje. Subjekti su educirani o važnosti provedbe biosigurnosnih mjera u cilju sprječavanja pojave i širenja zaraznih bolesti životinja te informirani o pravima i obvezama koje proizlaze iz veterinarskih propisa, prvenstveno onim koje se odnose na registraciju prometa, označavanje, liječenje i dobrobit životinja. Osim navedenog veterinarski pregledi gospodarstva koristan su alat za ažuriranje podataka o brojnom stanju objekata odnosno farmi i broja životinja u Republici Hrvatskoj.