Sutra na račune starijih kreće isplata nacionalne naknade

0
foto: Pixabay

U četvrtak 18. siječnja 2024. počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za prosinac 2023. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama., objavio je u srijedu Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 7 278 korisnika (64,48% žena i 35,52% muškaraca), za što je osigurano 876.543,65 eura iz Državnog proračuna.

Podsjećamo da sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe nacionalna naknada od 1. siječnja 2024. iznosi 150 eura, a isplata za siječanj bit će u veljači 2024.

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe prema izmjenama Zakona može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života, s prebivalištem na području RH u neprekidnom trajanju od 10 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava, što je osnovni uvjet, uz koji moraju biti ispunjeni i drugi zakonom propisani uvjeti, a detalje pogledajte ovdje.

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pripada od dana podnošenja zahtjeva, ako su ispunjeni svi uvjeti propisani za stjecanje prava. Korisniku mirovine pravo pripada od prvoga dana nakon obustave isplate mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, a korisniku zajamčene minimalne naknade od prvoga dana nakon prestanka prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Iz HZMO-a napominju da se zahtjev za nacionalnu naknadu može podnijeti bilo kada, i to osobno u područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, preporučeno poštom ili elektroničkim putem u sustavu e-Građani.