Rekonstrukcija državne ceste D2 u završnoj je fazi

0

Zbog opsežnih radova započetih u srpnju 2020. u sklopu projekta rekonstrukcije državne ceste DC2 između naselja Normanci i Josipovac nakon dužeg vremenskog razdoblja od prije nekoliko dana nesmetano se može prometovati.

Do kraja 2021. izvršen je veliki dio od ukupno ugovorenih radova, koji su napredovali brže od planirane dinamike  čime su investitori iznimno zadovoljni. U ovoj godini planiraju se završiti pješačko-biciklističke staze te sva autobusna stajališta. Do danas je izvršeno planirano označavanje horizontalne signalizacije na novom asfaltu i postavljenje putokaza i prometnih znakova.

Nadalje, u ovoj godini planiran je nastavak radova na izgradnji pješačkih staza, kolnih ulaza te otvorenih kanala u naseljima Cret, Normanci i dijelu Bizovca kao i završno uređenje svih javnih zelenih površina, čime bi se okončali svi radovi na projektu.

„Prethodnih nekoliko mjeseci s velikim zadovoljstvom svi zajedno promatrali smo opsežne radove koji se izvode u sklopu mega projekta rekonstrukcije državne ceste DC2 kroz naša tri  naselja, Bizovac, Cret Bizovački i Samatovce i uz nju izgradnju pješačkih i biciklističkih staza te prateće cestovne infrastrukture. Zahvaljujući  investitoru Hrvatskim cestama i vrijednim izvođačima radova  s kojima izvrsno surađujemo novoobnovljena moderna prometnica u budućem vremenu uveliko će doprinijeti ljepšem izgledu  naša tri naselja te će se ujedno poboljšati prometna povezanost, prohodnost i sigurnost svih sudionika u prometu. Kada se u potpunosti završe svi poslovi na cestovnom pravcu i izgradi odvodni sustav stvoriti će se pretpostavke za boljim životnim standardom naših stanovnika i svekolikim gospodarskim razvojem,“ stajališta je Srećko Vuković, načelnik Općine Bizovac.

Ukupna duljina zahvata prema glavnom projektu iznosi 17,5 kilometara, a vrijednost ugovorenih radova je 92,98 mil. kuna (bez PDV-a). Rok izvođenja radova je 24 mjeseca odnosno ljeto 2022. godine. Radovima su između ostalog obuhvaćeni: kompletno nova kolnička konstrukcija ceste s 2 nova sloja asfalta, projektirana oborinska kanalizacija na prolazu kroz III. zonu zaštite vodocrpilišta uz radove na rekonstrukciji oborinske kanalizacije u središtu Bizovca, te uređenje kanala duž ceste. Projektirano je 14 kilometara novih biciklističkih staza uz rekonstrukciju i dogradnju 9 km pješačkih staza, rekonstrukcija 600 kolnih ulaza duž trase  te nova elektronička komunikacijska infrastruktura. Izgrađena je i nova rasvjeta na raskrižjima s razvrstanim cestama, uređena su nova velika parkirališta u središtu Bizovca, postavljeni su novi semafori na raskrižju s Valpovačkom ulicom te u ulici Kralja Tomislava  kod skretanja za Bizovačke toplice, kao i uređenje svih 7 parova autobusnih stajališta duž trase uz postavljanje novih nadstrešnica i dodatnih traka za  skretanja na 5 raskrižja.