Prema Fininom izvješću Hrvatski poduzetnici u prošloj godini ostvarili 47 milijardi kuna neto dobit

0

Fina je objavila financijske rezultate poduzetnika prema njihovoj veličini, gdje možemo vidjeti kako su veliki poduzetnici u prošloj godini ostvarili neto dobit od 17,4 milijarde kuna, srednji 15,12 milijardi, a mali od 15,14 milijardi kuna. Istodobno su mikro poduzetnici iskazali neto gubitak od 776,1 milijun kuna.

U 2022. godini poslovalo je 150.846 poduzetnika, od čega je najviše mikro poduzetnika, njih 134.587 (udio 89,2%), malih je 14.102 (udio 9,3%), srednjih 1.753 (udio 1,2%), a velikih 404 (udio 0,3%). Mali, srednji i veliki poduzetnici ostvarili su neto dobit, dok su mikro poduzetnici iskazali neto gubitak u 2022. godini.

U 2022. godini, kod 404 velikih poduzetnika bilo je 269.667 zaposlenih, koji su ostvarili ukupne prihode od 492,4 milijarde kuna, ukupne rashode u iznosu od 469,6 milijardi kuna, 22,7 milijardi kuna dobiti razdoblja, 5,3 milijarde kuna gubitka razdoblja i 17,4 milijarde kuna neto dobiti. Srednjih poduzetnika je u 2022. godini bilo 1.753 sa 186.708 zaposlenih koji su ostvarili 223,4 milijarde kuna ukupnih prihoda, 205,5 milijardi kuna ukupnih rashoda, dobit razdoblja od 16,8 milijardi kuna, gubitak razdoblja od 1,6 milijardi kuna i 15,12 milijardi kuna neto dobiti.

Veliki i srednji poduzetnici s najvećom dobiti razdoblja u 2022. godini bili su: INA d.d., PLIVA HRVATSKA d.o.o. i TANKERSKA PLOVIDBA d.d. (veliki) te OMS UPRAVLJANJE d.o.o., EMMA GAMMA ADRIATIC d.o.o. i TANKERSKA NEXT GENERATION d.d. (srednji).

Malih poduzetnika je 14.102 koji su u 2022. godini imali 266.262 zaposlenih, ostvarili ukupne prihode od 251,2 milijarde kuna, ukupne rashode od 232,5 milijardi kuna, 20,0 milijardi kuna dobiti razdoblja, 4,8 milijardi kuna gubitka razdoblja i 15,14 milijardi kuna neto dobiti. Najviše je mikro poduzetnika, njih 134.587 s 273.576 zaposlenih. Ostvarili su ukupne prihode od 131,8 milijardi kuna, ukupne rashode od 130,9 milijardi kuna, dobit razdoblja od 15,6 milijardi kuna, gubitak razdoblja od 16,4 milijarde kuna i 776,1 milijun kuna neto gubitka, u odnosu na iskazanu neto dobit u 2021. godini (2,9 milijardi kuna).

Mali i mikro poduzetnici s najvećom dobiti razdoblja u 2022. godini bili su: ENERGIJA PROJEKT d.d., GRUPA JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.o.o. i PORSCHE ZAGREB d.o.o. (mali) te AB LIVING d.o.o., ALFA HOLDER d.o.o. i ALFA ANCORAS d.o.o. (mikro).
Najvišu prosječnu mjesečnu neto plaću zaposlenima obračunali su veliki poduzetnici, u iznosu od 8.724 kune, što je 25,1% više od prosjeka na razini RH (6.973 kune), a najnižu mikro poduzetnici u iznosu od 4.970 kuna (28,7% manje od prosjeka RH).