Pojava epizootske hemoragijske bolesti u Europskoj uniji

foto: pixabay

Tijekom studenog 2022. u Italiji na otocima Siciliji i Sardiniji potvrđeni su prvi slučajevi epizootske hemoragijske bolesti u goveda u Europskoj uniji.

Epizootska hemoragijska bolest (eng. Epizootic haemorrhagic disease, EHD) je vektorska nekontagiozna virusna bolest domaćih i divljih preživača, prvenstveno bjelorepih jelena (Odocoileus virginianus) i goveda. Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/1882 kategorizirana je u D i E skupine bolesti. Ovce i koze također su osjetljive, ali obično ne razviju kliničke znakove bolesti. Uzročnik bolesti je virus iz roda Orbivirus i srodan je virusu bolesti plavog jezika (BPJ). Bolest se prenosi komarčićima (Culicoides spp.) što uvjetuje sezonsku pojavu bolesti, uglavnom u kasno ljeto i jesen. Bjelorepi jelen je najteže pogođena vrsta, pri čemu perakutni oblik ima visoku stopu smrtnosti. Uginuće nastupa za 12 sati, a najkasnije za 2-5 dana. Klinički znakovi slični su onima pri infekciji virusom BPJ. U goveda se klinički znakovi javljaju rijetko, a mogu se javiti: gubitak apetita, povišena tjelesna temperatura, groznica, otečen jezik plavkaste boje (cijanoza i otok), pojačano slinjenje, upala očnih spojnica (konjunktivitis), upala sluznice usta, respiratorni poremećaji, mršavost, hromost, i crvenilo kože vimena. Uginuće može nastupiti kao rezultat dehidracije i komplikacije uslijed upale pluća.

Zbog pojave EHD uspostavljena je zona ograničenja sa zabranom premještanja svih preživača u radijusu od 150 km oko žarišta.

U uzorcima životinja sa Sardinije i Sicilije genotipizacijom i sekvenciranjem cijelog genoma virusa potvrđeno je izravno sjevernoafričko podrijetlo virusa koji je identičan soju izoliranom u Tunisu. Obzirom na trenutnu rasprostranjenost istog virusa u Tunisu, a vjerojatno i njemu susjednim zemljama, mogao se, baš kao u ranijim slučajevima prodora virusa BPJ, predvidjeti prodor bolesti u države južne Europe.

S obzirom da se radi o bolesti koju prenose vektori, pozivaju se subjekti i veterinari da u području županija srednje i južne Dalmacije dodatno obrate pažnju na znakove koji bi mogli uputiti na ovu bolest.

I ovim putem podsjećaju se posjednici životinja da sve kliničke znakove bolesti žurno i bez odgađanja prijave veterinarima u svrhu kliničkog pregleda i uzorkovanja s ciljem ranog otkrivanja ove bolesti.