Paket pomoći najugroženijima, obeštećenje od elementarnih nepogoda, restrukturiranje i modernizacija HŽ-a

foto: vlada.gov.hr

Uz novi paket pomoći najugroženijima; umirovljenicima, korisnicima socijalne skrbi i stradalima u potresu Vlada je s jučerašnje sjednice u Sabor uputila Konačni prijedlog Zakona o hrani, izmjene i dopune Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu te Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o javnobilježničkim pristojbama. Na sjednici je prihvaćen prijedlog izmjene Karte regionalnih potpora za razdoblje 2022. – 2027. godine, kojima se predlaže povećanje potpora za Sisačko-moslavačku županiju. Vlada je donijela i odluku o dokapitalizaciji Croatia Airlines s 296 milijuna kuna, odredila obeštećenja elementarnim nepogodama pogođenim županijama te odlučila o restrukturiranju i modernizaciji željezničkog cargo i putničkog prijevoza

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved uvodno je izvijestio o aktualnom stanju vezanom uz potres rekavši je da je u procesu gradnje zamjenskih obiteljskih kuća s izvođačima radova ugovorena izgradnja 578 zamjenskih obiteljskih kuća u iznosu od 600 milijuna kuna.

“Važan napor učinjen je u pogledu izgradnje zamjenskih višestambenih zgrada te su potpisani ugovori za izgradnju 20 zamjenskih višestambenih zgrada s ukupno 308 stanova u iznosu od 306, 4 milijuna kuna”, rekao je Medved.

Izvijestio je i da je u programu nekonstrukcijske obnove obiteljskih kuća projektantima dodijeljeno 8635 obiteljskih kuća te je, u organizaciji Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, obnovljeno 4056 obiteljskih kuća, a na 620 kuća se radovi izvode.

U programu samoobnove obiteljskih kuća koje su organizirali vlasnici provedena je samoobnova 1081 kuće za što je odobren povrat sredstava u iznosu od 10, 54 milijuna kuna, čime je u procesu nekonstrukcijske obnove sveukupno obnovljeno 5.137 obiteljskih kuća.

“Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje ugovorio je radove i usluge u iznosu od 1,447 milijardi kuna, a temeljem rješenja o pravu na privremeno stambeno zbrinjavanje stradalnika potresa u državnim stambenim jedinicama dodijeljeno je 95 stanova u koje je smješteno 270 osoba dok je u Termama Topusko smješteno 165 osoba”, kazao je Medved.

Potpredsjednik Medved na kraju je najavio i pozdravio današnje Vladine odluke koje se odnose na produžetak oslobađanja troškova električne i toplinske energije, korištenja autocesta, željezničkoga prijevoza, RTV pristojbe stradalima u potresu kao i isplatu jednokratnih novčanih pomoći.

Nadograđeni  i unaprijeđeni zakoni o hrani, obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i javnobilježničkim pristojbama

Danas usvojen Konačni prijedlog Zakona o hrani, objasnila je ministrica Vučković, nadograđen je i unaprijeđen u odnosu na dosad važeći iz 2013., posljednji put mijenjan 2018.,  te je uvažio promjene na nacionalnom nivou, usklađen je s nastalom pravnom stečevinom, propisima o hrani, hrani za životinje, dobrobiti i zdravlju životinja i bilja budući da je uz Ministarstvo poljoprivrede nadležno tijelo postalo i Državni inspektorat. Zakonom se uspostavlja i nacionalna kontaktna točka za suzbijanje prijevara, Državni inspektorat, te uspostavlja nacionalni sustav za suzbijanje prijevara u hrani koji čine Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo financija, Državni inspektorat i Ministarstvo poljoprivrede.

Konačnim pak prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, nastavila je ministrica Vučković, utvrđuju se uvjeti za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede i s njom povezanim dopunskim djelatnostima, koje obavljaju nositelji obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u RH. “Unaprjeđenje zakona odnosi se na administrativno rasterećenje, preciznije određivanje novih nositelja OPG-a, preciznije reguliranje uvjeta za osnivanje dva ili više OPG-ova kako bi se spriječilo umjetno stvaranje uvjeta. Propisuju se uvjeti pod kojima OPG zakonito obavlja web trgovinu, a dodane su i odredbe o upisima i uvjetima za dopunske djelatnosti”, kazala je Vučković.

Na sjednici je usvojen i Konačnog prijedlog Zakona o javnobilježničkim pristojbama čijim se izmjenama uvažava preporuka pravobraniteljice za osobe s invaliditetom te se osobe s invaliditetom oslobađaju javnobilježničkih pristojbi u skladu s propisima koji uređuju provedbu jedinstvenih postupaka vještačenja radi ostvarivanja njihovih prava.

Iz sadržaja zakona izdvaja se materija tarifa javnobilježničkih pristojbi koja će se propisivati uredbom kako je to uređeno za upravne i sudske pristojbe.

“Konačnim prijedlogom propisuje se i oslobođenje od plaćanja javnobilježničkih pristojbi koje javni bilježnici na zahtjev stranaka poduzimaju isključivo radi usklađivanja iznosa temeljenog kapitala dioničkih društava i društava s ograničenom odgovornošću radi uvođenja eura kao službene valute u Hrvatskoj kako bi se postupak konverzije proveo bez naknade. Zakon se usklađuje i s važećim prekršajnim zakonodavstvom te se usklađuju novčani iznosi iskazani u kunama s uvođenjem eura”, izvijestio je ministar Malenica.

Stradalnicima potresa produljen otpis troškova za električnu i toplinsku energiju, prijevoz te RTV pristojbu
 

Vlada je na sjednici donijela zaključke kojima se do lipnja iduće godine produljuje postojeći režim otpisa potraživanja i naknade za električnu i toplinsku energiju, korištenja autoceste A11 Zagreb-Sisak bez plaćanja cestarine, produženja besplatnog prijevoza vlakom i otpis potraživanja nastalih po osnovi RTV pristojbe stradalima na potresom pogođenim područjima.

700 milijuna kuna jednokratnih novčanih pomoći umirovljenicima, korisnicima prava u sustavu socijalne skrbi te stradalima u potresu

Danas je odlučeno i o isplatama jednokratnih novčanih prianja umirovljenicima, korisnicima prava u sustavu socijalne skrbi te osobama stradalim u potresu.

Tako će jednokratnu novčanu pomoć dobiti umirovljenici s mirovinom do 4360 kuna, a ovisno o visini mirovine dodatak iznosi od 400 do 1200 kuna (za one s mirovinom do 1850 kuna).

Pomoć korisnicima prava u sustavu socijalne skrbi odnosi se na nezaposlene, korisnike zajamčene minimalne naknade, osobne invalidnine, nacionalne naknade za starije osobe i korisnike novčane naknade za nezaposlene branitelje, a iznosi 1000 kuna.

Jednokratna pomoć korisnicima doplatka za djecu odnosi se na više od 123.000 korisnika, odnosno gotovo 250.000 djece, za što je izdvojeno više od 70 milijuna kuna, a ovisno o broju djece po korisniku iznosi od 300 do 1100 kuna.

Novčanu pomoć dobit će i stradali u potresu, odnosno oni koji su i dalje zbrinuti u privremenom smještaju na potresom stradalim područjima, i to 2000 kuna po osobi, a najviše do iznosa od 10.000 kuna po kućanstvu.

Županijama odobrena sredstva za ublažavanje i djelomično uklanjanje elementarnih nepogoda

Na teret proračunske zalihe Vlada je odobrila sredstva za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica tuče na području Varaždinske, Krapinsko-zagorske, Koprivničko-križevačke, Zagrebačke i Karlovačke županije u ukupnom iznosu od 18 milijuna kuna. 

Također, odobrena su sredstva za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica poplave na području Hrvatske Kostajnice u ukupnom iznosu od 25 milijuna kuna te za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u ovoj i dijelu prošle godine u iznosu od 9,5 milijuna kuna.

Vlada je danas donijela i odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu RH za 2022. radi provedbe humanitarne pomoći Ukrajini zbog posljedica ublažavanja ruske invazije na Ukrajinu te dodatnih mjera Vlade za zaštitu kućanstva i gospodarstva od rasta cijena koje su posljedica ove agresije.

Kako je izvijestio ministra Primorac “preraspodjeljuju se sredstva u Državnom proračunu za 2022. godinu unutar razdjela Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u ukupnom iznosu od 14,50 milijuna kuna, radi provedbe humanitarne pomoći Ukrajini sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o upućivanju humanitarne pomoći stanovništvu Ukrajine povodom Međunarodne donatorske konferencije na visokoj razini za Ukrajinu”.

Veće regionalne potpore za Sisačko-moslavačku županiju

Vlada je u četvrtak donijela zaključak o prihvaćanju prijedloga izmjene Karte regionalnih potpora za razdoblje 2022. – 2027. godine, kojima se predlaže povećanje potpora za Sisačko-moslavačku županiju.

Prema Vladinom zaključku, intenzitet potpora za Sisačko-moslavačku županiju za velike poduzetnike bio bi 60 posto, srednje 70, a male 75 posto.

Prema sadašnjoj karti regionalnih potpora, potpore za Panonsku Hrvatsku koju čine Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska, Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Karlovačka i Sisačko-moslavačka županija, iznose 50 posto za velike, 60 za srednje i 70 posto za male poduzetnike.

U Sisačko-moslavačkoj županiji je, kaže ministrica Tramišak, prisutno kontinuirano negativno odstupanje od prosječnih demografskih, ekonomskih i fiskalnih kretanja na nacionalnoj razini, a učinci potresa dodatno su pojačali demografsku degradaciju.

Značajna šteta prouzročena je i poslovnom sektoru, i to ne samo kroz izravnu štetu zbog oštećene imovine i opreme poslovnih subjekata, nego i zbog naglog gubitka tržišta te smanjenja razine poslovanja i manjka prihoda, a posljedično i likvidacije poduzeća, što predstavlja trajnu štetu za lokalno gospodarstvo, kažu u vladi.

Restrukturiranje i modernizacija željezničkog cargo i putničkog prijevoza

Vlada je u četvrtak prihvatila nagodbu između države i tvrtke HŽ Cargo, koja je “teška” gotovo 1,2 milijarde kuna, a koja će omogućiti da se urede vlasničko-imovinski odnosi, što će to pridonijeti i rješavanju pitanja željezničke infrastrukture te je važno i za buduće ulagače u željeznički sektor.

Za provedbu obveza koje proizlaze iz nagodbe iznos od 511,3 milijuna kuna osigurat će se u državnom proračunu na razdjelu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, dok će se za provedbu obveza utvrđenih 30. rujna 2022. potrebnih 673 milijuna kuna osigurati na razdjelu Ministarstva financija, korigiranom za promjene do dana sklapanja nagodbe, precizirano je odlukom o prihvaćanju nagodbe.

Odlukom je Vlada zadužila Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da utvrdi način evidentiranja javnog dobra koje proizlazi iz realizacije nagodbe vezano uz isknjižavanje imovine iz poslovnih knjiga HŽ Carga, a sukladno Zakonu o podjeli trgovačkog društva HŽ-Hrvatske željeznice te Odluci o podjeli HŽ-a (od srpnja 2006. godine).

Ministar mora, prometa i infrastrukture Butković podsjetio je da je Vlada 17. prosinca 2020. donijela odluku o odobrenju državne potpore za sanaciju HŽ Carga sukladno smjernicama Europske komisije o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama. 

Potom su i krenule pripreme za kreiranje sveobuhvatnog plana restrukturiranja HŽ Carga u skladu s pravilima EU, u sklopu čega je trebalo konačno razriješiti i imovinsko-pravni prijepor između HŽ Carga i njegova vlasnika, a koji seže od trenutka podjele pravnog prednika HŽ-a 2006. godine.

Stoga se, kazao je Butković, pokazalo potrebnim sklopiti nagodbu između RH, kao osnivača HŽ-a, i HŽ Carga, a predmet nagodbe se veže uz vrijednost javnog dobra izuzetoga iz imovine iskazane u poslovnim knjigama HŽ-a, koji nikada nije bio obeštećeno za pokretnu i nepokretnu imovinu koja se Zakonom o željeznici definirala kao željeznička infrastruktura i koja je prilikom podjele društva postala javno dobro u općoj upotrebi u vlasništvu RH.

Radi tih i drugih manjkavosti u provedbi podjele utvrđuje se osnovanost materijalno-pravnih potraživanja, koja se nagodbom izrijekom priznaju HŽ Cargu, a obzirom da su do sada bile priznavane samo konkludentno, putem izdanih jamstava 2014. i 2015. te dodjelom zemljišta 2015. godine.

S druge strane, nagodbom se HŽ Cargo odriče potraživanja temeljem veće vrijednosti javnog dobra izuzetog prilikom podjele pravnog prednika HŽ-a, kao i potraživanja za nekretnine i za oduzeto vlasništvo nad nekretninama.

Ministar Butković vjeruje da će nagodba stoga omogućiti i ubrzati uređenje zemljišno-knjižnog stanja vezano uz bitan dio željezničke infrastrukture, što će unaprijediti pravnu sigurnost te pridonijeti ekonomičnosti rješavanja pitanja željezničke infrastrukture.

Nagodba je, ističe, i podlogu za sklapanje vrlo važnih sporazuma između društava slijednika HŽ-a – HŽ Carga i HŽ Infrastrukture o usuglašenom dugu te o uređenju imovinsko-pravnih odnosa između HŽ Carga, HŽ Infrastrukture i HŽ Putničkog prijevoza.

Ti sporazumi su ključni za uspješno restrukturiranje cijelog željezničkog sektora, istaknuo je Butković.

Podsjetio je i na odluku o prihvaćanju modernizacije i restrukturiranja željezničkog sektora od 1. srpnja 2021. godine, a kojom se Vlada obvezuje iznaći odgovarajuće rješenje za dugoročnu održivost poslovanja HŽ Carga te pokrenuti postupak pronalaska strateškog partnera za tu tvrtku. Sklapanje nagodbe stvorit će preduvjete za to i osigurati pravnu sigurnost za buduće ulagače u željeznički sektor RH, zaključio je Butković.

HŽ Putnički prijevoz – novi vlakovi

Vlada je izmijenila i dopunila odluku o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora o predfinanciranju i najmu između HŽ Putničkog prijevoza i Europskog društva za financiranje nabavki željezničkog materijala-EUROFIMA, a kojom je odobrena nabava sedam dizel-električnih motornih vlakova.

Vlada je prethodnu suglasnost za to dala u travnju ove godine, čime se HŽ Putničkom prijevozu osigurava 31 milijun eura za tu nabavu.

“Isporuka vlakova očekuje se do kraja prve polovice 2024. i time će se u cijelosti modernizirati vlakovi HŽ Putničkog prijevoza”, poručio je Butković.

Vlada će dokapitalizirati Croatia Airlines s 296 milijuna kuna

Vlada je danas odlučila i da će dokapitalizirati nacionalnog zračnog prijevoznika Croatia Airlines s 296 milijuna kuna, a to će se povećanje temeljnog kapitala provesti izdavanjem novih 29,6 milijuna redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa 10 kuna svaka.

Upis i uplata novih redovnih dionica obavit će se ulogom u novcu Republike Hrvatske u iznosu od 296 milijuna kuna, a na temelju u cijelosti izvršene uplate, nakon upisa u sudski registar, izdat će se odgovarajući broj redovnih dionica, objasnio je na sjednici Vlade ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

Provedbom dokapitalizacije Croatia Airlinesa omogućit će se očuvanje gospodarske aktivnosti kompanije te osigurati dovoljna likvidnost, ustvrdio je Butković.

Njega je Vlada ujedno ovlastila i da s Croatia Airlinesom sklopi ugovor o ulaganju te danas na izvanrednoj glavnoj skupštini Croatia Airlinesa odlučuje o tom povećanju kapitala za 296 milijuna kuna, uz napomenu da će cjelokupni iznos uplatiti država, koja u toj kompaniji ima 98,76 posto dionica.

Prihvati li skupština prijedlog, temeljni kapital Croatia Airlinesa povećat će se sa 627,9 milijuna kuna na 923,9 milijuna kuna, odnosno za 296 milijuna kuna, a to će se povećanje provesti  na temelju ugovora o ulaganju između države i kompanije.
 
Beroš apelirao na odgovorno ponašanje tijekom blagdana
 

Ministar zdravstva Vili Beroš pozvao je sa sjednice Vlade građane na odgovorno ponašanje u nadolazeće blagdansko vrijeme, u kontekstu prevencije zaraze od i dalje prisutnog koronavirusa te upotrebe pirotehničkih sredstava.

“Dolazi nam vrijeme intenzivnog druženja, stoga moramo imati na umu činjenicu da nam broj oboljelih od koronavirusa posljednjih dana postupno raste, a dolazi i virus sezonske gripe. Zato još jednom apeliramo na građanstvo da poduzme sve mjere koje doprinose smanjenju širenja virusa”, rekao je Beroš.

“Tome treba dodati da je najbolja mjera prevencije razbolijevanja i težih oblika bolesti upravo cijepljenje”, dodao je.

U kontekstu teškog ozljeđivanja devetogodišnjeg dječaka, kojem je u srijedu eksplodirala petarda u ruci zbog čega je ostao bez svih prstiju osim palca, Beroš je upozorio na opasnost od upotrebe pirotehničkih sredstava, eksplozivnih naprava i petardi jer mogu uzrokovati teško tjelesno oštećenje i invaliditet do kraja života.

“Uzmimo ove dvije napomene u obzir i ponašajmo se odgovorno”, poručio je ministar te zaželio dobro zdravlje svima u idućoj godini.