Općina Popovac: Udrugama dodijeljeno 93 tisuće eura za rad

0

U utorak, 12. ožujka su u Općini Popovac potpisani ugovori za financirane projekata udruga na području sporta, kulture i humanitarnih aktivnosti.

Općina je izdvojila ukupno 93.000 eura za ukupno 15 udruga.

Krajem siječnja raspisan je natječaj za financiranje projekata udruga na području Općine Popovac. Nakon provedenog natječaja i ocjenjivanja povjerenstva raspoređena su sredstva.

Tako je za pet sportskih udruga izdvojeno 83 tisuće eura, za pet udruga koje se bave kulturom 5.000 eura te za šest udruga humanitarnog karaktera 2.900 eura.

Načelnik je na početku pozdravio sve prisutne i zahvalio svim udruga na radu i promicanju Općine Popovac.

,,Kao što znate svake godine dodjeljujemo sredstva i svake godine se trudimo da povećamo sredstva za rad udruga koji djeluju na području Općine Popovac. Pratimo rad udruga jer one promiču samu Općinu kroz svoje projekte. Ako neka udruga ima opravdanih zahtjeva ili problem sa financiranjem, Općina će sukladno zahtjevu dodatno pomoći. ”, rekao je načelnik Zoran Kontak.