Nova klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj uniji i Hrvatskoj

0
foto:DZS

Od 1. siječnja 2025. godine, Europska unija i Republika Hrvatska uvode nove klasifikacijske verzije ekonomskih djelatnosti. Dok EU implementira novu verziju Statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti – NACE Rev. 2.1, Hrvatska će primijeniti Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2025. – NKD 2025, zamjenjujući trenutni NKD 2007.

Usmjerenost na nove ekonomske trendove

NACE Rev. 2.1 donosi detaljniju klasifikaciju s ukupno 651 razredom, što je 36 više nego dosadašnja verzija. Ovo povećanje omogućuje preciznije praćenje novih ekonomskih aktivnosti i prilagodbu promjenama u gospodarstvu. Razredi su grupirani u 287 skupina, 87 odjeljaka i 22 područja, čime se osigurava bolja struktura i preglednost podataka.

Nacionalne specifičnosti NKD-a 2025

Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2025. usklađena je s europskom verzijom NACE Rev. 2.1, ali uključuje dodatne podrazrede za specifične potrebe Hrvatske. NKD 2025 sadrži 687 podrazreda, od kojih je 62 kreirano za nacionalne potrebe, što omogućuje detaljnije praćenje i analizu domaće ekonomije.

Glavne promjene u NKD-u 2025

  1. Podjela područja Informacije i komunikacije: Dosadašnje područje J dijeli se na dva nova područja. J sada obuhvaća izdavačke djelatnosti, djelatnosti emitiranja te proizvodnje i distribucije sadržaja, dok novo područje K uključuje telekomunikacije, računalno programiranje, savjetovanje, računalnu infrastrukturu i ostale informacijske uslužne djelatnosti.
  2. Reorganizacija trgovine: Područje G, koje pokriva trgovinu na veliko i na malo te popravak motornih vozila, također je reorganizirano. Ukinuti su kanali prodaje i prodaja je organizirana prema vrsti proizvoda. Trgovina sada obuhvaća samo fizičku robu, a digitalna trgovina je isključena. Odjeljak 45, koji je pokrivao trgovinu motornim vozilima i motociklima te njihov popravak, ukinut je. Popravak motornih vozila sada je dio područja T, Ostale uslužne djelatnosti.
  3. Definicija posredničkih usluga: Nova klasifikacija uvodi definiciju posredničkih usluga zbog sve veće važnosti uslužnih djelatnosti posredovanja. Stvoreni su razredi kroz gotovo sva područja kako bi se statistički pratila njihova aktivnost u sljedećem desetljeću.
  4. Podrazredi za nacionalne potrebe: Na nacionalnoj razini uvedeni su podrazredi za potrebe praćenja i unaprjeđenja nacionalne ekonomije. To uključuje posebne podrazrede za poljoprivredu, industriju i uslužne djelatnosti, čime se osigurava preciznija analiza i razvoj tih sektora.

Pripreme za prijelaz na novu klasifikaciju

Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske već je proveo usklađivanje NKD-a 2025 s europskom verzijom, a Eurostat, statistički ured Europske komisije, odobrio je novu klasifikaciju. Detaljna objašnjenja i upute o novoj klasifikacijskoj verziji bit će dostupni na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku.

Nova klasifikacija donosi nužne promjene i prilagodbe kako bi se bolje pratila struktura i razvoj gospodarstva te omogućila međunarodna usporedivost podataka. Ove promjene ključne su za preciznije praćenje ekonomskih aktivnosti i podršku nacionalnim ekonomskim potrebama.