MORH se oglasio o nesretnom događaju čeških državljana

0
foto: MORH

Ministarstvo obrane i Oružane snage izražavaju žaljenje zbog tragedije u kojoj je smrtno stradalo dijete i dvije su osobe ozlijeđene, svi češkog državljanstva. Poligon “Josip Markić” sastoji se od tri cjeline od kojih je cjelina 1, Kamp Bralovac, ograđena i ona je katastarski u vlasništvu Ministarstva obrane. Cjelina Bralovac osigurava se neprekidnom stražarskom službom.

Prostornim planom Šibensko – kninske županije određen je prostor vojnog poligona “Josip Markić” kao područje od iznimnog interesa za RH. Zemljište koje postrojbe Hrvatske vojske koriste za aktivnosti obuke (područja paljbenih položaja i područje ciljeva – cjelina 3) omeđeno je s tri strane Parkom prirode Dinara i osigurava se na način da su jasno istaknute dvojezične ploče upozorenja (na hrvatskom i engleskom jeziku) na kojima piše “Opasno područje – Moguć nailazak na neeksplodirana sredstva – Ulazite na vlastitu odgovornost”.

Te su ploče upozorenja postavljene na svim prilaznim putevima koji vode do područja ciljeva, odnosno do cjeline 3. Ukupno je postavljeno šest ploča upozorenja.

Kada se na vojnom poligonu “Josip Markić” organiziraju vojne aktivnosti poduzimaju se stroge mjere sigurnosti, kako za pripadnike Hrvatske vojske tako i za civilno stanovništvo. Na način da se tijekom provođenja tih aktivnosti uspostavlja stražarsko osiguranje koje sprječava prolaz ili se osigurava i usmjerava prolaznike u sigurnom smjeru.

Neposredno prije provođenja gađanja besposadnim sustavima nadzire se područje s ciljem utvrđivanja sigurnog prostora za provođenje aktivnosti. Metna situacija postavlja se isključivo u području ciljeva da ne dolazi do zagađenja drugih prostora na poligonu.

Posebna pozornost posvećuje se pronalasku neeksplodiranih sredstava koja se uništavaju na mjestu pronalaska.

Naime, organizira se tim za motrenje i praćenje pogodaka, obvezna je nazočnost pirotehničara koji sukladno informacijama tima za motrenje uništava, odnosno zbrinjava neeksplodirana sredstva. Nakon provedenih aktivnosti, postrojba provodi sanaciju i čišćenje od ostataka eksplodiranih minsko eksplozivnih sredstava. Po provedenom gađanju, u svrhu zaštite prirodnog okoliša, zapovjednici gađanja provode pregled terena (cjelina 3) te prikupljaju sve sigurne fragmente iskorištenog streljiva, te ga zbrinjavaju kao otpad.

Kada se na vojnom poligonu “Josip Markić” provode vojne aktivnosti stanovništvo se o tome posebno obavještava, i to na sljedeći način; informiranje preko Radio postaje Knin i drugih javnih glasila, informiranje preko MUP-a, tj. Policijske postaje Knin, informiranje preko Grada Knina, putem Javne vatrogasne postrojbe Knin, preko Planinarskog društva Knin, putem oglasne ploče na ulazu u vojni poligon “Josip Markić”. Na toj su oglasnoj ploči jasno precizirani i vidljivi rasporedi aktivnosti za tekući mjesec te zone provođenja aktivnosti, a istaknuto je i područje ciljeva za koje stoji upozorenje o kretanju na vlastitu odgovornost zbog moguće zagađenosti neeksplodiranim ubojitim sredstvima.

Ministarstvo obrane i Oružane snage nemaju saznanja o kakvom je eksplozivnom sredstvu riječ, napominjemo da je Policijska uprava zadarska izvijestila kako su svi tragovi pronađeni na mjestu događaja izuzeti i bit će proslijeđeni na vještačenje u Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja “Ivan Vučetić”.

Navodimo još jedanput da ploče upozorenja jasno sugeriraju da je na području vojnog poligona “Josip Markić” ulazak na vlastitu odgovornost, da je to opasno područje i da je moguće naići na neeksplodirana sredstva.

Ističemo da vojni poligon “Josip Markić” ondje postoji niz desetljeća i da se ovakva tragedija dosad nikad nije dogodila.

Još jednom upozoravamo javnost da poštuju ploče upozorenja.