Krunoslav Janjić imenovan novim direktorom TD Komunalac

foto: TC Komunalac/Grad Slavonski Brod; edit: MB Press

Dana 14. listopada 2021. godine, Skupština Trgovačkog društva Komunalac zastupana po gradonačelniku Grada Slavonskog Broda raspisala je Javni natječaj za odabir kandidata za člana Uprave – direktora Trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Temeljem provedenog javnog natječaja, na današnjoj sjednici Skupštine TD Komunalac, novim direktorom na razdoblje od četiri godine imenovan je Krunoslav Janjić.

Krunoslav Janjić rođen je 18. rujna 1984. godine u Slavonskom Brodu gdje je završio osnovnu i srednju Tehničku školu. Preddiplomski i specijalistički studij pohađao je na Visokoj poslovnoj školi u Višnjanu te 2014. godine stječe akademski naziv stručnog specijalista ekonomije. Od 2012. do 2016. godine bavio se računalnim projektiranjem 3D modela, a od 2016. godine pa sve do danas obnašao je funkciju glavnog tajnika u Zajednici sportskih udruga Grada Slavonskog Broda gdje je, sukladno Statutu Zajednice sportskih udruga, rukovodio radom stručne službe. Nadalje, od 2013. godine vlasnik je i obrta te je zahvaljujući svemu navedenom stekao vrijedno radno iskustvo na rukovodećim poslovima. Krunoslav Janjić aktivno se služi engleskim jezikom, oženjen je i otac dvoje djece.