Još jedan proizvod povučen s tržišta, ovoga puta energetsko piće

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače o opozivu energetskog pića HELL FOCUS STRC 250C 250ml/24 roka trajanja 11.06.2023. lot broj L1162D02 i L1162D03.

Proizvod se opoziva kao mjera opreza zbog moguće prisutnosti u tragovima etilen-oksida u voćnoj bazi dobavljača. Zbog mogućeg prisustva etilen-oksida u voćnoj bazi sirovine žurno smo proveli postupak opoziva proizvoda s prodajnih mjesta.

Proizvod nije u sukladnosti s Uredbom (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ.

Ukoliko navedene proizvode imate kod sebe ili u svojim kućanstvima molimo nam se javite na telefon 24811 111 ili e-mail iz kontakta, kako bismo mogli organizirati preuzimanje proizvoda.