Javni poziv za predlaganje kandidata za javna priznanja Općine Bizovac

0
foto: Općina Bizovac

Načelnik općine Bizovac Srećko Vuković dana 2. veljače 2024. objavio je javni poziv za predlaganje kandidata za javna priznanja, koja se mogu dodijeliti fizičkim i pravnim osobama ili grupi fizičkih osoba, udruzi, ustanovi, trgovačkom društvu i drugoj pravnoj osobi za dostignuća i doprinos od značenja u domeni općinskog gospodarskog i društvenog života, kao i za ostala posebno vrijedna društvena dostignuća ostvarena tijekom posljednje dvije godine koje prethode godini u kojoj se nagrada dodjeljuje, radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos u javnom djelovanju od osobitog značenja za razvoj i ugled Općine.

Pozivaju se predlagatelji fizičke i pravne osobe s prebivalištem odnosno sjedištem na području Općine Bizovac, skupine građana, radna tijela i članovi Općinskog vijeća te drugi neformalni organizacijski oblici da predlože kandidate za javna priznanja u 2024. godini.

Obrazloženi pisani prijedlozi zajedno s popratnim suglasnostima predloženog kandidata, sukladno odredbama Odluke o javnim priznanjima Općine Bizovac, mogu se dostaviti na adresu: Općina Bizovac, Komisija za dodjelu priznanja Općine Bizovac, Kralja Tomislava 89, 31222 Bizovac, ili putem elektroničke pošte: nacelnik@opcina-bizovac.hr najkasnije do 18. ožujka 2024.

Detaljne informacije o javnom pozivu i obrasci za prijavu nalaze se na web-stranici www.opcina-bizovac.hr.