Javni poziv udrugama općine Bizovac

Općinski načelnik Općine Bizovac Srećko Vuković objavio je Javni poziv za predlaganje programa i projekata udruga od općeg interesa u Općini Bizovac u 2023. godini.

Predmet Javnog poziva je provedba postupka dodjele namjenskih financijskih sredstva za programe i projekte koji se odnose na aktivnosti od interesa za opće dobro, odnosno aktivnosti koje doprinose zadovoljavanju potreba i ispunjavanju ciljeva i koje podižu kvalitetu života stanovnika Općine Bizovac. Područja koja obuhvaćaju aktivnosti su: socijalna skrb, javne potpore u sportu i kulturi, potpore udrugama žena, potpore udrugama umirovljenika i potpore ostalim udrugama civilnog društva

Pravo predlaganja programa odnosno prijave za dodjelu financijskih sredstava imaju udruge,  koje provode programe i projekte u području kulture, sporta  socijalne skrbi  i drugim područjima od interesa za opće dobro   odnosno koje su u odgovarajućem registru registrirane za djelatnost  udruge.

U postupku vrednovanja programa/projekata predloženih za uvrštavanje u Program javnih potreba odnosno za čije financiranje su zatražena sredstva, ocjenjuje se kvaliteta i značenje prijavljenog programa/projekta,  njihova realnost te institucionalna osposobljenost prijavitelja za njihovu provedbu.

Osnovno mjerilo za odobravanje sredstava predstavlja stupanj doprinosa programa ostvarivanju , unapređenju i promoviranju   sportskih, kulturnih i aktivnosti iz područja socijalne skrbi na dobrobit stanovnika Općine Bizovac. Financijska sredstva za javne potrebe koje se financiraju temeljem  Javnog poziva u iznosu od 117.237,59 eura  planirana su  u  Proračunu Općine Bizovac za 2023. godinu.

Javni poziv zajedno s propisanim obrascima objavljen je na mrežnoj stranici Općine: www. opcina-bizovac.hr.

Prijedlozi programa/projekta pripremljeni u skladu s ovim Javnim pozivom dostavljaju se na propisanim obrascima s  popratnom dokumentacijom, elektroničkim putem i/ili u papirnatom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu: “Za Javni poziv za predlaganje programa/projekata udruga  u 2023. godini” Općina Bizovac, Kralja Tomislava 89, 31222 Bizovac, ili  putem  e-mail adrese: procelnik@opcina-bizovac.hr.

Rok za dostavu prijedloga je do 22. veljače 2023. godine.

Sve nepotpune i nepravovremene prijave kao i prijave koje nisu dostavljene na propisanim obrascima,odnosno prijave podnesene protivno uvjetima iz ovoga Javnog poziva neće biti razmatrane.