Inicijativa traži poboljšanje statusa roditelja djece s težim teškoćama u razvoju

0
foto: pixabay

Građanska inicijativa roditelja djece sa teškoćama u razvoju zahtjeva poboljšanje statusa roditelja djece sa težim teškoćama u razvoju koji koriste dopust za njegu djeteta, među njima i povećanje novčane naknade za dopust za njegu na minimalno četiri tisuće kuna.

Inicijativa je u priopćenju u nedjelju izvijestila da su dopis sa zahtjevima, uz podršku Udruga Sjena i Palčići Zagreb, 11. svibnja uputili premijeru, Vladi, Saboru, Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i pravobraniteljici osoba sa invaliditetom.

Povećanje novčane naknade za dopust za njegu djeteta s težim smetnjama u razvoju sa sadašnjih 2328,20 kuna na minimalno četiri tisuće kuna traže jer je, naglašavaju u priopćenju, ispod svih prosjeka i ispod svakog minimuma.

“Taj iznos naknade je dostatan možda samo za troškove prijevoza na brojne terapije koje roditelji privatno plaćaju jer podrške sustava u pogledu terapija ili nema ili su nedostatne i na iste se čeka godinama”, upozoravaju.

Zahtijevaju i delimitiranje vremenskog trajanja dopusta za njegu djeteta sa težim smetnjama u razvoju te navode da bi se, umjesto dosadašnjeg trajanja do navršene 8. godine djetetovog života, dopust morao moći koristiti sve dok za istim postoji osnovana potreba.

Podsjećaju da je u 2020. godini ukupno bilo evidentirano 5094 korisnika prava na dopust te poručuju da su te obitelji žrtve nebrige države, uskraćena su im Ustavna prava na socijalne i materijalne uvjete za dostojan život.

Traže i prestanak ukidanja prava na dopust za njegu u slučaju otkaza jednog od roditelja te naglašavaju kako ono, budući da je vezano za dijete kojem je potrebna pojačana njega, nema nikakve veze sa radnim statusom roditelja.

“Konvencija o pravima djeteta kao i konvencija o pravima osoba sa invaliditetom također su samo mrtvo slovo na papiru jer svi navodi o ljudskim pravima, temeljnim slobodama svakog djeteta, a posebice djeteta sa invaliditetom, zagarantirane usluge i potpora djeci sa teškoćama i njihovim obiteljima te zaštita prava na odgovarajući životni standard su sve što ove obitelji i ova djeca u Hrvatskoj nemaju”, poručuju, među inim, iz Inicijative.