Glasajte za ime maskote NK Osijeka

foto: NK Osijek

NK Osijek nedavno je otvorio izbor za ime maskote kluba, a odobrano je da će maskota biti kuna. Navijači su predlagali imena, a sada je na redu glasanje.

Prilikom izbora najboljih deset imena klub se vodio činjenicom da maskota kune predstavlja poveznicu kluba, grada i šire regije, pojavljuje se u grbu NK Osijek i onome Osječko-baranjske županije, a plemenitost njoj daje i činjenica da je od nje potekao i naziv hrvatske valute Kune.

U uži krug ušlo je deset potencijalnih imena, neka od njih su Oskar, Lega, Kohos, Kunito i Dravos.

Glasati je moguće ovdje do 24. listopada.

Nakon što se završi glasanje maskota će biti službeno predstavljena s novim imenom.