Cijene u srpnju 2023. više za 7,3% u odnosu na srpanj prošle godine

0
foto: Pixabay

Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je drugu procjenu indeksa potrošačkih cijena, prema kojem je u srpnju stopa inflacije iznosila 7,3 posto u odnosu na srpanj 2022. godine, dok je u odnosu na prethodni mjesec, to jest lipanj ove godine, bila viša za 0,2 posto.

Prema prvoj procjeni DZS-a, objavljenoj 31. srpnja, stopa inflacije iznosila je 7,4 posto u odnosu na srpanj 2022. godine, dok je u odnosu na lipanj ove godine iznosila 0,3 posto.

Promatrano prema glavnim skupinama na godišnjoj razini, najveći porast potrošačkih cijena u prosjeku je ostvaren u skupinama Restorani i hoteli, za 14,6%, Hrana i bezalkoholna pića, za 12,6%, Odjeća i obuća, za 11,3%, Razna dobra i usluge, za 10,0%, Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kućanstva, za 9,3%, Rekreacija i kultura, za 7,5%, Zdravlje, za 7,1%, Alkoholna pića i duhan te Stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva, po svakoj skupini za 6,4% (doprinos porastu od +0,32 postotna boda u skupini Alkoholna pića i duhan te +1,09 postotnih bodova u skupini Stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva).

Porast cijena na godišnjoj razini ublažio je pad cijena u skupini Prijevoz, za 3,7%.

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena, u srpnju 2023. u odnosu na srpanj 2022. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 8,0%, dok su u odnosu na lipanj 2023. (na mjesečnoj razini) u prosjeku više za 1,1%.