Baranjci očajni: ‘Da bi došli do svojih njiva, moramo do granice s Mađarskom’

foto: Cavna Pro

Poljoprivrednici kažu da su na problem upozoravali cijelo vrijeme i da ako on ne bude riješen do tehničkog pregleda ili puštanja ove ceste u promet, onda će i oni tim događanjima nazočiti, ali na svoj način. -Piše Danas.hr

Napravljen im je nadvožnjak kako bi prešli autocestu, no novi put poljoprivrednike iz Novog Čeminca u Baranji ne vodi do polja nego do kanala koji ne mogu prijeći. Moraju voziti uokolo više od 30 kilometara. Iz Hrvatskih autocesta koje su nadvožnjak gradile poručuju: Za problem ne znamo. Nakon naše priče teško da će to moći reći.

Dva traktora, tako blizu, a tako daleko jer ih dijeli kanal kojeg ne mogu prijeći. Iako je na koridoru 5C niz prijelaza, 10.000 hektara poljoprivrednih površina postalo je poljoprivrednicima jako teško dostupno.

“Mi moramo, da bi došli do svojih njiva, otići do granice s Mađarskom, 38 kilometara pravim da bi došao na ovu njivu svoju koja mi je zračne linije 4 kilometra”, kazao je predsjednik Odbora za ratarstvo Hrvatske poljoprivredne komore Petar Pranjić.