APN zasad odobrio 2.582 zahtjeva za subvencioniram kreditima

0

Zahtjevi su se zaprimali u APN-u do 28. travnja 2023. Ukupan broj pristiglih zahtjeva je 5.560, a oni će se obrađivati prema redoslijedu zaprimanja te odobravati do utroška osiguranih sredstava  u iznosu od oko 9,30 milijuna eura, od kojih je obrađeno 2.080 zahtjeva.

Subvencioniranje se odobrava za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1.500 eura po metru kvadratnom, odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000,00 eura pri čemu rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina.

Na uzorku od 2.080 obrađenih zahtjeva zaprimljenih u 2023. godini, prosječni iznos subvencioniranog stambenog kredita iznosi 81.400,00 EUR, a prosječan rok otplate korisnika koji traže kredite je 23 godine.

EKS (efektivna kamatna stopa) iznosi prosječno 3,16 %, a NKS (nominalna kamatna stopa) 2,97 % godišnje. Prosječna životna dob korisnika subvencioniranog kredita je 32 godine. Iznos prosječnog mjesečnog anuiteta subvencioniranog dijela kredita  koji korisnici otplaćuju je oko 456 EUR , a od toga mjesečna subvencija iznosi oko 156 EUR (godišnje 1.881 EUR).

Od početka ove mjere (rujan 2017. godine) koliko se primjenjuje ova stambena i demografska mjera do danas zaprimljeno je više od  32.000 zahtjeva u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih.

Ukupna visina svih odobrenih subvencija (bespovratna proračunska sredstva) za 29.170 odobrenih zahtjeva, a koja uključuje i  odobrene zahtjeve za dodatno subvencioniranje u trajanju od najmanje jedne godinu radi rođenja/posvojenja djece, prijavljene maloljetne djece te utvrđenog invaliditeta korisnika kredita ili člana njegovog kućanstva iznose  286.272.637,10 EUR.

Dodatno subvencioniranje:

  • 431 korisnika kredita ili članova kućanstva s većim stupnjem invaliditeta od 50% koji su odobreni u sklopu zahtjeva za kredit u trajanju od dodatne 2 godine za korisnika ili člana kućanstva s invaliditetom,
  • 18.171 maloljetne djece korisnika kredita koji su odobreni u sklopu zahtjeva za kredit u trajanju od dodatne 1 godine po maloljetnom djetetu,
  • 7.968 novorođene ili posvojene djece korisnika kredita u trajanju od dodatne 2 godine po djetetu, a  koji su odobreni korisnicima nakon zaključivanja osnovnog ugovora o subvencioniranju stambenog kredita i vremenu rođenja djeteta (zahtjevi radi rođenja/posvojenja djeteta zaprimaju u roku od 5 godina od zaključivanja osnovnog ugovora o subvencioniranju osim zahtjeva koji su se zaprimali u 2017. godini kada je rok bio 4 godine)

Do sada je posredstvom kreditnih institucija za odobrene subvencionirane stambene kredite utrošeno ukupno 139.368.583,54 EUR.