69 tisuća eura za rad udruga na području Općine Popovac

0

Danas su u Općini Popovac potpisani ugovori za financirane projekata udruga na području sporta, kulture i humanitarnih aktivnosti.

Općina je izdvojila ukupno 68.600 sredstava za ukupno 17 udruga.

Tijekom siječnja raspisan je natječaj za financiranje projekata udruga na području Općine Popovac. Nakon provedenog natječaja i ocjenjivanja povjerenstva raspoređena su sredstva.

Tako je za šest sportskih udruga izdvojeno 62 tisuće eura, za četiri udruge koje se bave kulturom 3.750 eura te za sedam humanitarnog karaktera 2.800 eura.

,,Ovaj iznos koji Općina za rad udruga dodjeljuje svake godine se povećava. Pratimo rad udruga jer one promiču samu Općinu kroz svoje projekte. Zahtjevi su svake godine sve veći sukladno tome Općina svake godine izdvaja sve veća”, rekao je načelnik Zoran Kontak.