2,65 milijuna eura za projekte Grada Vukovara

0
Foto: Vlada RH

Na jučerašnjoj sjednici Upravnog odbora Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara doneseno je nekoliko bitnih odluka za potpore poduzetnicima i provedbu projekata. Odobreni su projekti Grada Vukovara koji će se financirati iz državnog proračuna kroz Fond u iznosu od 2,65 milijuna eura (20 milijuna kuna).

Najznačajnije odobreno financiranje odnosi se na projekt unutarnjeg opremanja Radničkog doma u Borovu naselju u iznosu od 1,16 milijuna eura (8,7 milijuna kuna). U tom kontekstu treba istaknuti kako je u dosadašnju rekonstrukciju ove zgrade i prenamjenu prostora za Veleučilište Vukovar, Fond uložio 2,3 milijuna eura (17,3 milijuna kuna).

 Na sjednici je donesena i odluka o raspisivanju javnog poziva za financiranje projekata kapitalnih ulaganja u Vukovaru, koji će omogućiti financiranje razvojnih projekata javnih institucija u Gradu Vukovaru. Projekti mogu ostvariti do 100 % bespovratnih sredstava u iznosu do maksimalno 1.500.000,00 eura (11,3 milijuna kuna) u 36 mjeseci (500.000 eura na godišnjoj razini).

Fond nastavlja s podrškom poslodavcima na području Grada Vukovara kroz isplatu povrata doprinosa koji su za 2023. godinu predviđeni u iznosu većem od 4,5 milijuna eura (34 milijuna kuna).

Predsjednik Upravnog odbora Fonda, ministar Šime Erlić, istaknuo je neupitnu podršku Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i cijele Vlade RH Gradu Vukovaru kao i strateškim projektima, što se najbolje vidi kroz konkretne brojke.

Proračun Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara 2016. godine iznosio je 5,3 milijuna eura (40 milijuna kuna), dok je za 2022. realiziran u iznosu od 9,62 milijuna eura (72,5 milijuna kuna), a za 2023. planiran u iznosu od 9,82 milijuna eura (74 milijuna kuna). Ministar Erlić posebno zadovoljstvo izrazio je podacima o rastu broja zaposlenih kojih je 2016. bilo 9307, a u 2023. godini 10365 prema podacima HZMO-a, što je povećanje od 11,3 %.

Također, osjetan je rast broja poduzetnika kojih je 2016. bilo 454, dok je u 2021. godini evidentirano njih 616 prema podacima FINA-e, što je povećanje od čak 35,6 %.

Sve navedeno jasno ukazuje na pozitivne učinke ulaganja i programa podrške koji se realiziraju u Vukovaru.
 
Odobreni projekti za grad Vukovar na 56. sjednici:

 1. Unutarnje opremanje Radničkog doma u Borovu naselju – 1,1 milijun eura
 2. Nabava projektne dokumentacije za uređenje i interpretaciju muzejskog postava u kompleksu dvorca Eltz u Vukovar – 79.600 eura
 3. Izgradnja bunara na nogometnom stadionu HNK Mitnica – 7.990 eura
 4. Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Kulturno-glazbenog centra – 43.455 eura
 5. Opremanje kuhinja i blagovaonica osnovnih škola Grada Vukovara – 265.445 eura 
 6. Arheološki park Vučedol – izvođenje radova izgradnje komunalnog pristaništa, prometnice i parkirališta – 296.563 eura
 7. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju dvorane za tenis – 33.180 eura
 8. Projekt „Adica“ – 504.000 eura
 9. Izgradnja Osječke ulice – 132.722 eura
 10. Izrada idejnog rješenja s geotehničkim istražnim radovima, pratećim elaboratom i geodetskom snimkom izgradnje budućeg tunela i pristupne ceste u Vukovaru – 26.000 eura
 11. Spomen obilježje prvom srušenom zrakoplovu tijekom Domovinskog rata na k.č.br. 392/3 k.o. Vukovar – 138.000 eura

UKUPNO: 2.650.000 eura
 
Najznačajniji dosad realizirani projekti financirani kroz Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara:

 1. Plivalište Vukovar – 70 milijuna kuna
 2. CBR – Izgradnja objekta za fizikalnu rehabilitaciju – Opća bolnica Vukovar – 16,3 milijuna kuna
 3. Vodotoranj – 20,5 milijuna kuna
 4. Izgradnja Gradske tržnice – 9,3 milijuna kuna
 5. Franjevački muzej – 7,3 milijuna kuna
 6. Trg Dražena Petrovića – 8,7 milijuna kuna
 7. Rekonstrukcija zgrade „Radnički dom“ u Borovu naselju i prenamjena u prostor Veleučilišta Vukovar –17,3 milijuna kuna
 8. Obnova nogometnog stadiona – 2,7 milijuna kuna.