Završena energetska obnova zgrade i dvorane OŠ kralja Tomislava Našice

0
izvor: OBŽ

Osječko-baranjska županija završila je energetsku obnovu zgrade i školske dvorane Osnovne škole Kralja Tomislava Našice. Rekonstrukcijom je izvedena toplinska izolacija vanjskih zidova i stropa te je postojeća stolarija zamijenjena novom. Energetska učinkovitost zgrade dodatno je  poboljšana i rekonstrukcijom sustava grijanja, čime će godišnje potrebe toplinske energije za grijanje biti smanjene za 200.533,39 kWh, a emisija COza 19,01 %. Nakon rekonstrukcije školska zgrada površine 9.612,70 m2 prešla je iz energetskog razreda C u B, učenici i nastavno osoblje dobili su kvalitetnije uvjete za rad, a smanjene su potrebne količine energije za grijanje i emisije stakleničkih plinova.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.559.655,75 kuna od čega su osigurana bespovratna EU sredstva u iznosu 2.444.427,19 kuna, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sudjeluje s 1.104.524,72 kune i Osječko-baranjska županija s 2.010.703,84 kune.

Energetska obnova školske zgrade i dvorane provedena je u okviru poziva Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora. Poziv je pokrenut u okviru Prioritetne osi 4. “Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije”, Specifičnog cilja 4c1.4 “Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora” Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014-2020.” financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

Osječko-baranjskoj županiji u okviru ovog Poziva odobreno je 35 projekata (zgrade osnovnih i srednjih škola, domova za starije i nemoćne osobe i domova zdravlja s područja Osječko-baranjske županije). Ukupna vrijednost svih projekata iznosi 116.826.666,54 kunu, od čega su osigurana EU sredstva u iznosu 67.971.073,70 kuna, Osječko-baranjska županija sudjeluje s 20.145.349,96 kuna, a kroz poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini osigurano je sufinanciranje u iznosu od 28.710.242,87 kuna.