Vrijednosni papiri

0
foto:pixabay

Prije bilo kakvog ulaganja koje bi moglo dovest do financijske neovisnosti potrebno se educirati. Puno puta se priča o tome kako je isplativo ulagati u vrijednosne papire, ali mnogi vrlo malo znaju što su to zapravo vrijednosni papiri i koje su vrste istih. Iz tog razloga donosimo kratak presjek o istima.

Što su vrijednosni papiri?

Vrijednosni papir je jednostrani pravni akt koji može biti  tiskana isprava ili elektronički zapisi koji ovlašteniku daje pravo na ostvarivanje nekog imovinskoga prava. Njime se izdavatelj obvezuje ispuniti određenu imovinskopravnu obvezu, a kako bi ovlaštenik mogao ostvariti svoja prava iz isprave mora je imati u posjedu.

Ovlaštena osoba iz vrijednosnog papira može biti označena imenom ili klauzulama po naredbi ili na donositelja, samim time se određuje način prijenosa vrijednosnoga papira. Vrijednosni papir na donositelja prenosi se predajom, vrijednosni papir na ime prenosi se u pravilu ustupom (cesijom), a vrijednosni papir po naredbi indosamentom.

Podjela vrijednosnih papira

Vrijednosni se papiri dijele na obvezno-pravne ili dužničke te u njih ubrajamo mjenice, čekove, obveznice i druge, te na stvarno-pravne poput teretnica, založnica, skladišnica i korporacijske u koje se ubrajaju dionice. Nekim vrijednosnim papirima poput dionica, obveznica, trezorskih zapisa se trguje na burzama i drugim uređenim javnim tržištima. Cijena se na njima formira zakonom ponude i potražnje.

Osim za kupoprodaju burze su svojevrsni regulator sigurnosti jer se na njima ne mogu ili se ne bi smjeli pojaviti vrijednosni papiri tvrtki koji za njih nemaju pokriće. Svrha je kupovine vrijednosnih papira da bi se na njim zaradilo. Zarada na vrijednosnim papirima se može ostvariti na temelju dividende i kamate ili na temelju razlike u između kupovne i prodajne cijene.