Vaučeri za struju od 70 eura stizat će do kraja ožujka, evo koliko građana ih koristi

0
foto: Pixabay/Ilustracija

Naknada za ugroženog kupca energenata iznosi 26,54 eura mjesečno, a Vlada je taj iznos u jeku inflacije povećala na 70 eura. Takozvani vaučeri za struju od 70 eura građanima koji na njih ostvaruju pravo stizat će do 31. ožujka, do kada vrijedi ova odluka. Prema podacima Hrvatskog zavoda za socijalni rad, naknadu koristi 76.459 osoba, piše mirovina.hr.

“Pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata priznaje se samcu ili kućanstvu koji ispunjavaju uvjete za stjecanje statusa ugroženog kupca, propisane propisima kojima se uređuje energetski sektor. Korisniku prava na naknadu za ugroženog kupca energenata pripada pravo na sufinanciranje troškova električne energije, plina ili toplinske energije”, navode iz Zavoda.

Status ugroženog kupca energenta može ostvariti deset različitih kategorija socijalno ugroženih građana. Među njima su korisnici zajamčene minimalne naknade, član kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade, korisnik osobne invalidnine kojemu nije osigurana usluga smještaja ili organizirano stanovanje te osoba koja živi u kućanstvu s korisnikom osobne invalidnine.

Pravo na vaučere za struju imaju i korisnici nacionalne naknade za starije osobe, čiji će se broj sada uvelike povećati. Naime, od siječnja ove godine pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe od 150 eura, što je 30 eura više nego ranije, imaju stariji od 65 godina bez mirovine, a čiji mjesečni prihod po članu obitelji ne prelazi 300 eura. Cenzus je ranije bio 120 eura pa se očekuje na tisuće novih korisnika.

Pravo ostvaruje i osoba koja živi u kućanstvu s korisnikom nacionalne naknade za starije osobe. Naknadu za ugroženog kupca energenata ostvaruju i korisnici novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje ili koje s njima žive, kao i u slučaju korisnika novčane naknade za civilne stradalnike iz Domovinskog rata.