U Vukovaru završila konferencija europskih projekata obnovljivih izvora energije

0
foto: Grad Vukovar

U ponedjeljak, 22. travnja 2024. godine u Vukovaru održana je završna konferencija EU projekata „Čista energija za Vukovar“ i „Sunce nad Vukovarom“ na kojoj su predstavljene aktivnosti i rezultati.

Riječ je o projektima kojima se povećava korištenje obnovljivih izvora energije, točnije energije sunca, te omogućuje uporaba geotermalne energije u Vukovaru.

Na projektu „Čista energija za Vukovar“ projektni partner je EFLA Consulting Engineers, dok je projektni partner na projektu „Sunce nad Vukovarom“ Energy Farm International Foundation.

Projekti „Čista energija za Vukovar“ i „Sunce nad Vukovarom“ financirani su od Islanda, Lihtenštajna i Norveške kroz Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.-2021. uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u okviru Programa „Energija i klimatske promjene“.

Zamjenik gradonačelnika Filip Sušac istaknuo je kako su oba projekta značajna za grad Vukovar.

Oba su projekta usmjerena na obnovljive izvore energije, što je izrazito važno. Projektom “Sunce nad Vukovarom” osigurano je 12 solarnih elektrana na javnim zgradama u gradskom vlasništvu, a koje će donijeti velike uštede. Govorimo o uštedama od 30-50 posto ukupne električne energije na lokacijama na kojima su solarne elektrane postavljene, što je od velikog značaja za naše ustanove. Osim toga, doprinosimo i razvoju korištenja obnovljivih izvora energije u Republici Hrvatskoj“, rekao je zamjenik gradonačelnika Filip Sušac o projektu “Sunce nad Vukovarom”.

Govoreći o projektu “Čista energija za Vukovar” rekao je kako se radi o ključnom strateškom projektu kojim je Vukovar krenuo u proces istraživanja geotermalnih potencijala.

Znali smo da na području našega grada postoji geotermalni potencijal, a to smo sada i dokazali. Na kraju projekta možemo reći da razvijamo projektno-tehničku dokumentaciju koja je nužna za daljnje korake i postupanje. U sljedećem razdoblju, nakon što prikupimo svu dokumentaciju, aplicirat ćemo za nove projekte i za izgradnju novih bušotina. Glavni cilj je spojiti gradsku toplanu na izvore geotermala kako bi dugoročno naši građani imali povoljnu toplinsku energiju“, dao je naglasiti Sušac.

Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo Dražen Čulig, voditelj projekata, istaknuo je kako su oba projekta vrlo važna kako bi se povećalo iskorištavanje obnovljivih izvora energije na području Vukovara.

Projektom „Sunce nad Vukovarom“ javne zgrade u gradskom vlasništvu ostvarit će velike uštede, a radi se o, prema procjenama, 90.000 eura mjesečno. Prvi je to korak pri budućem širenju obnovljivih izvora energije, a vrlo je važno istaknuti i da smo ostvarili sufinanciranje u iznosu od 85 %“, rekao je Čulig te dodatno pojasnio kako se drugim projektom, „Čista energija za Vukovar“, napravio prvi korak u korištenju geotermalnih izvora, a to je izrada projektne dokumentacije.

To je vrlo izazovan pothvat. Grad Vukovar do sada se nije susretao s takvim projektima i radi se o novitetu, kako u Gradu, tako i u cijeloj Republici Hrvatskoj. Bušotine su planirane na dvije lokacije, a vodilo se računa o budućoj namjeni, a to je grijanje višestambenih objekta u gradu. Jedna bušotina koja je pokazala rezultate je u neposrednoj blizini toplane u Borovu naselju, na nekadašnjem aerodromu. Tamo je temperatura zadovoljavajuća i nadamo se iduće godine nastavku bušenja“, pojasnio je pročelnik Čulig.

Projekt „Čista energija za Vukovar“ ukupne je vrijednosti 259.470,62 eura, od čega su bespovratna sredstva 217.330,02 eura (83,76 %). Projektom je planirano promovirati i postići energiju s manjom emisijom ugljika i povećanom sigurnošću opskrbe, odnosno izradom projektno-tehničke dokumentacije kao preduvjetom koji omogućuje korištenje geotermalne energije na području grada Vukovara. Projekt traje od 13. travnja 2022. do 30. travnja 2024. godine.

Projekt „Sunce nad Vukovarom“ ukupne je vrijednosti 774.968,55 eura od čega bespovratna sredstva iznose 658.723,27 eura. (85%). Kroz projekt je provedeno 12 pilot projekata, odnosno izgrađeno je 12 sunčanih elektrana u svrhu samoopskrbe na javnim zgradama u vlasništvu Grada Vukovara. Opći cilj projekta je povećati korištenje obnovljivih izvora energije, točnije iz energije sunca te posljedično smanjenje godišnjih emisija CO2. Svrha ovoga projekta bila je i transformirati grad u ugljično neutralan te poboljšati energetsku učinkovitost javnih zgrada na području grada Vukovara. Projekt je trajanja od 6. svibnja 2022. godine do 26. travnja 2024. godine.

Tehnička podrška na projektu „Čista energija za Vukovar“ bile su Razvojna agencija Vukovar (VURA) i Vukovarska gospodarska zona, dok je na projektu „Sunce nad Vukovarom“ tehnička podrška bila Razvojna agencija Vukovar (VURA).