U Vinkovcima se pokreće preddiplomski stručni studij računarstva

foto: press032.com

Na sjednici Gradskog vijeća Vinkovaca dana je suglasnost gradonačelniku Ivanu Bosančiću za zaključenje sporazuma o osnivanju dislociranog redovnog preddiplomskog stručnog studija računarstva u Vinkovcima, a čiji su pokretači Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Sveučilišta iz Osijeka, Vukovarsko-srijemska županija, Grad Vinkovci i Centar kompetencija Vinkovci.

Sporazum će biti potpisan u srijedu u Vinkovcima, a potpisnici će biti dekan Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek Drago Žagar, župan Vukovarsko-srijemske županije Božo Galić, gradonačelnik Vinkovaca Ivan Bosančić te direktor Centra kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj Vinkovci Ivan Ambroš.

Stručni studij trajat će 6 semestara, odnosno 3 godine, a opis zvanja po završetku studija je stručni/a prvostupnik/ica inženjer/ka računarstva.