U Našicama otvoren Centar za obuku vatrogasaca

0

U Našicama je održana službena primopredaja i puštanje u uporabu poligona za obuku korisnika aparata za zaštitu dišnih organa Vatrogasnoj zajednici Osječko – baranjske županije u sklopu projekta „Together we stand”. Projekt provode Osječko – baranjska županija, Unikom Osijek, d.o.o., Udruga za kreativni razvoj Slap, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i Regionalna razvojna agencija Bačka iz Srbije, a dio projekta odnosi se na nabavku opreme za ključne sudionike u upravljanju rizicima i zaštitom okoliša u pograničnom području.

Projekt “Multisektorski pristup obnovi okoliša nakon katastrofe – ZAJEDNO SMO JAČI provodi se u okviru INTERREG IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014. – 2020. Predviđeno trajanje Projekta je 30 mjeseci, a realizacija projekta je započela 1. listopada 2019. godine.

Osječko – baranjska županija opremila je poligon smještenim na vatrogasnom vježbalištu u Našicama. Ukupna vrijednost ulaganja u objekt i Poligon iznosi 1,5 milijuna kuna. Primopredaji je nazočio zamjenik župana Petar Lagator koji je rekao kako će se prava vrijednost ovih ulaganja vidjeti u budućnosti jer će brojna vatrogasna društva na ovom poligonu uz provjeru stručnog znanja i fizičke spremnosti moći provjeriti i sigurnost svoga zdravlja i sigurnost odlaska u buduće intervencije na području Osječko – baranjske županije.

Zdravko Cvenić, županijski vatrogasni zapovjednik Osječko – baranjske županije rekao je kako je na sjednici Vlade donesena odluka o osnivanju Državne vatrogasne škole te se predviđa kako će se jedan oblik nastave odvijati i u Našicama.

– Napravili smo sve pripreme za pokretanje državne vatrogasne škole. Na ovom poligonu bi se odvijala terenska nastava, a teorijska nastava bi se održavala u Osijeku. Ovdje bi se vatrogasci obučavali u radu sa zaštitnim uređajima za organe za disanje. Tu se nalaze i poligon, požarna kuća i kontejner u kojima se vrše plameni udari. Time bi vatrogasci u Našicama prošli kompletnu terensku obuku – rekao je Cvenić.

Zadovoljstvo ovim projektom je izrazio i gradonačelnik Našica Josip Miletić uvjeren kako će ovaj poligon služiti kako našičkim tako i svim vatrogascima iz Slavonije i Baranje.

Ukupna vrijednost Projekta, čiji je dio i ovo vježbalište je oko 17 milijuna kuna, Osječko-baranjska županija sudjeluje s  milijun i pol kuna s tim da će 85%  iznosa biti realizirano iz bespovratnih sredstava Europske unije, odnosno sufinanciranje Županije iznositi će oko 230 tisuća kuna što će se osigurati kroz rad djelatnika Osječko-baranjske županije na provedbi Projek