U budućnosti manji broj vijećnika, Lipik ostaje bez zamjenika gradonačelnika

0
foto: Compas.com.hr

Nakon aktualnog sata, održana je kratka stanka, a potom su vijećnici prešli na Dnevni red sjednice.

Odmah je jednoglasno usvojen novi Statut Grada Lipika u koji su utkane promijene u skladu s novim zakonskim odredbama vezanim za lokalnu samoupravu. Naime Lipik, koji spada u skupinu malih gradova (do 10 tisuća stanovnika), ostaje bez dužnosti zamjenika gradonačelnika, koji je u posljednja tri mandata volonterski obnašao Slobodan Katunar (HDZ). Odredba se primjenjuje neovisno je li dužnost volonterska ili profesionalna. Još jedna specifičnost ovih odredbi je i ta da se u odnosu na aktualno stanje broj članova općinskih i gradskih vijeća te županijske skupštine smanjuje za 10% pa se 16. svibnja prilikom izlaska na lokalne izbore u Lipiku neće birati 15 vijećnika nego 13.

Novi programi potpore poticanju razvoja poduzetništva te rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji

Vijećnici su jednoglasno usvojili ove izmjene, a potom su usvojili i Program mjera za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Lipika za razdoblje od 2021. do 2025. godine, kao i Izmjene i dopune Programa socijalnih mjera – pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Lipika. Gradonačelnik Kasana je kazao kako se razgovaralo s poduzetnicima i mladim obiteljima te su shodno tome prilagođeni i ovi izuzetno kvalitetni programi koji su itekako prepoznati.

Ovi su programi u ranijem razdoblju izuzetno dobro prihvaćeni, što je vidljivo i iz činjenice kako je u posljednje dvije godine ukupan iznos potpore za 21 mladu obitelj iznosio 619.870,00 kuna. Također, u protekle tri godine Grad Lipik je poduzetnicima sa svog područja dodijelio ukupno 354.102,00 kune čime je financijski poduprto 22 poduzetnika; 2020. godine 7 poduzetnika sa 104.523,00 kune, 2019. godine 5 poduzetnika sa 77.587,00 kuna i 2018. godine 10 poduzetnika primilo je potpore u iznosu 171.991,00 kunu.

Sufinanciranje produženog boravka u Osnovnoj školi Lipik

Osnovna škola Lipik organizira produženi boravak za svaku nastavnu godinu od mjeseca rujna tekuće godine do lipnja slijedeće godine za učenike s prebivalištem na području Grad Lipika, a Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o sufinanciranju istoga do daljnjega, odnosno do opoziva. Također je usvojena i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o cijenama usluga za korisnike u Dječjem vrtiću „Kockica“ Lipik koja se odnosi na oslobođenje plaćanja participacije u ukupnom iznosu (za korisnike predškolske ustanove koji imaju prebivalište na području pogođenom potresom u RH), a za vrijeme od 1. veljače 2021. do 30. travnja 2021. godine u svrhu pomoći roditeljima i djeci. Naime, tu se radi o obiteljima koje su na područje Lipika došle s potresom pogođenih područja.

U nastavku sjednice vijećnici su usvojili Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama. Tu se radi o zakonskim prilagodbama.

Usvojene su i odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora kako bi se pripomoglo poduzetnicima u ovoj pandemiji, a vijećnici su usvojili i Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izradi IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Lipika, kao i Izmjene i dopune Odluke o korištenju poslovnih prostora Poduzetničkog inkubatora Lipik te Odluka o raspolaganju građevinskim zemljištem u Poduzetničkoj zoni 2.
Istaknut je i Javni Poziv za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Lipika te neke tehničke odluke vezane za Izmjenu Odluke o izboru Odbora za izbor i imenovanja te one za Izmjenu Odluke o imenovanju Odbora za gospodarstvo, financije i proračun.